Morfine (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie

Morfine (folder voor patiënt en naasten)

  • Datum publicatie 1 januari 2016
  • Uitgever IKNL
  • Type brochure / folder
Contactpersoon PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.