Basismodule Zorgpad Stervensfase

Deze basismodule is bedoeld voor zorgverleners en/of projectleiders die het zorgpad binnen de organisatie waar zij werkzaam zijn (gaan) gebruiken. Hier is beschreven hoe het zorgpad is opgebouwd en hoe je het kunt inzetten in de zorg voor patiënten in de stervensfase. Aan de hand van achtergrondinformatie, verwerkingsopdrachten en voorbeelden, maak jij kennis met het zorgpad. Deze module is los te volgen en als naslagwerk te gebruiken. Om jouw kennis na deze basismodule te vertalen naar het werken met het zorgpad binnen jouw eigen organisatie is het zinvol om een follow-up bijeenkomst te volgen. De projectleider heeft de taak om deze bijeenkomst te organiseren. Voor meer informatie zie stappenplan implementatie Zorgpad Stervensfase.  

Na het volgen van deze module kan je:

 • aan collega’s (in eigen woorden) uitleggen wat het zorgpad inhoudt, uit welke onderdelen het bestaat en wanneer je welk onderdeel inzet
 • de meerwaarde van het Zorgpad Stervensfase aangeven vanuit de invalshoeken : patiënt, naasten, zorgverlener en het team
 • benoemen onder welke omstandigheden en wanneer het zorgpad stervensfase daadwerkelijk kan starten

Het volgen van de module en het maken van de verwerkingsopdrachten neemt ongeveer één uur in beslag.

Opbouw module

Deze module is opgebouwd uit hoofdstukken. Aan de hand van de hoofdstukken maak je kennis met alle onderdelen van het Zorgpad Stervensfase. De hoofdstukken zijn:

 1. Wat is een zorgpad? - Een introductie van begrip zorgpad
 2. Zorgpad Stervensfase - Een introductie in de methode
 3. Doel - Een toelichting op het doel van het zorgpad
 4. VoordelenEen beschrijving van de voordelen van het werken met het zorgpad
 5. Opbouw, versies en foldersUitleg over de opbouw en de verschillende versies van het zorgpad met de bijbehorende folders
 6. Markering stervensfase - Het markeren van de stervensfase voordat het zorgpad wordt gestart
 7. Start zorgpad - Een check om te kijken of jij in jouw praktijksituatie aan de slag kunt met het zorgpad
 8. Deel 1: Beoordeling bij start van Zorgpad Stervensfase - Beoordelen van de situatie van de patiënt door arts en verpleegkundige/verzorgende aan de hand van doelen en aandachtspunten
 9. Deel 2: Beoordeling van patiëntgebonden problemen - Uitleg over het invullen van de registratie
 10. Staken - Wanneer een patiënt opknapt, kan het zorgpad worden gestaakt
 11. Deel 3: Zorg na overlijdenAandachtpunten en doelen voor zorg na overlijden
 12. Nazorg - Nazorggesprek met nabestaanden
 13. Zorg voor de zorgenden - In de het zorgpad is er aandacht voor de persoonlijke balans van de zorgverlener
 14. Evaluatie - Met behulp van het zorgpad kan de geleverde zorg worden geëvalueerd