Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Standaard sorteren we je zoekresultaten op Richtlijnen, Thema en Hulpmiddelen. Zoek je andere content zoals onderwijsmateriaal of wil je een publicatie over een onderwerp lezen? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zorgvrager.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Mail de redactie'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Contenttype
Instrumenten
Organisatie van zorg
Soort materiaal
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Herziene richtlijn Dementie in de palliatieve fase
Nieuws10-10-2023
De richtlijn heeft onder meer als doel om zo goed mogelijke zorg te bieden en om zorgprofessionals en daarmee ook patiënten en hun naasten voor te bereiden op mogelijke ontwikkelingen in het ziekteproces.
Dementie
Richtlijn
Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie
Gesprekshulp de latere levensfase bij dementie (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer die zorgverleners helpt bij het voorbereiden en voeren van gesprekken met mensen met dementie, hun naasten en andere zorgverleners over toekomstige beslissingen.
Samen beslissen bij dementie (toolbox)
Hulpmiddel
Toolbox met materialen om zorgverleners te ondersteunen bij het samen beslissen met mensen met dementie en hun naasten. De toolbox bevat gespreksmodellen, tips, materialen, hulpmiddelen en kennisclips.
Levenspad met dementie (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking of levenspad voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en de zorgverleners. Er staat informatie in over de zorg rond dementie. Er is aandacht voor specifieke groepen, zoals jonge mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een migratieachtergrond.
Proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
De Gesprekswijzer ondersteunt zorgverleners in de eerstelijn bij het tijdig bespreken van de palliatieve fase en het vormgeven van proactieve zorgplanning bij mensen met dementie en vergeetachtigheid. Het levert een bijdrage aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten en de kwaliteit van de zorg rondom het sterven.
Surprise Question Dementie (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase. Door signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners tijdig anticiperen op (aankomende) problemen bij dementie.
Samenwerken als mensen met dementie verhuizen naar een verpleeghuis (infographic)
Hulpmiddel
Infographic met informatie over de samenwerking tussen betrokkenen als iemand met dementie verhuist vanuit het eigen huis naar een verpleeghuis. In de infographic zijn drie kernstappen uitgewerkt voor de zorgverlener.
DEDICATED
Project
De DEDICATED-werkwijze bestaat uit praktische materialen die zorgprofessionals ondersteunen in de palliatieve zorgverlening aan mensen met dementie.
In gesprek over levensvragen - mensen met beginnende dementie (Diamant-model)
Hulpmiddel
Boekje voor mensen met beginnende dementie en hun naasten om over levensvragen te praten. Er wordt gebruik gemaakt van het Diamant-model.
Palliatieve zorg voor mensen met Dementie
Thema
Dementie is een verzamelterm voor een combinatie van symptomen die problemen veroorzaken bij het verwerken van informatie in de hersenen. Het ziekteverloop maakt dat palliatieve zorg verschilt ten opzichte van lichamelijke aandoeningen
Persoonlijke benadering bij dementie (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film van het project DEDICATED waarin het belang van een persoonlijke benadering bij mensen met dementie wordt weergegeven.
Zelfbeoordelingsinstrument Gezamenlijke Besluitvorming (vragenlijst)
Hulpmiddel
Vragenlijst waarmee zorgverleners kunnen reflecteren op hun eigen handelen tijdens of na een proces van gezamenlijke besluitvorming met mensen met dementie. De vragen gaan over het verloop van een gesprek waarin onderdelen van besluitvorming aan de orde waren.
Dementie
Richtlijn
Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Module Diagnostiek en behandeling van symptomen - dementie
Goede cardiovasculaire gezondheid met 50 jaar: minder kans op dementie
Publicatie
Wie op 50-jarige leeftijd een goede cardiovasculaire conditie heeft, loopt minder kans op latere leeftijd dement te worden. Dat is de uitkomst van een prospectieve cohortstudie uit Frankrijk, het VK en Finland.
Euthanasie bij iemand met dementie
Publicatie
De KNMG heeft een standpunt uitgebracht om houvast te geven bij euthanasie bij dementie. Het is interessant te weten welke ethische vragen naar voren komen in de Nederlandse praktijk van euthanasie bij dementie.
Verhuizen met dementie (reflectieoefening)
Onderwijsmateriaal
Oefening voor zorgverleners waarmee ze zich kunnen verplaatsen in de schoenen van iemand met dementie die zal verhuizen naar een verpleeghuis.
Palliatieve zorg bij mensen met dementie (website)
Onderwijsmateriaal
Informatieve website over dementie en palliatieve zorg met bruikbare informatie, brochures en handreikingen.
Lijden bij dementie
Richtlijn
Richtlijn Palliatieve zorg bij dementie. Lijden bij dementie.
Euthanasie bij patienten met gevorderde dementie
Publicatie
Artikel n.a.v. een interview met de voorzitter van Verenso over de discussie over euthanasie bij wilsonbekwame patiënten met dementie.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.