DEDICATED
Project

DEDICATED

 • Zorgvrager zorgverleners
 • Resultaten verbeteren van de palliatieve zorg voor mensen met dementie
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 maart 2024

Wat houdt het in?

De DEDICATED-werkwijze bestaat uit praktische materialen die zorgprofessionals ondersteunen in de palliatieve zorgverlening aan mensen met dementie. Daarnaast bevat de werkwijze didactische werkvormen om zorgprofessionals en studenten te trainen in de toepassing van de materialen. De materialen zijn ontwikkeld rond vijf thema’s:

 1. Bewustwording
 2. Elkaar leren kennen
 3. Proactieve zorgplanning
 4. Omgaan met pijn en onbegrepen gedrag
 5. Warme overdracht bij verhuizen

De DEDICATED werkwijze wordt overgebracht aan zorgverleners middels de DEDICATED website, een DEDICATED box met fysieke materialen, een DEDICATED training (voor ambassadeurs) en een train de trainer (voor nieuwe trainers). Om DEDICATED zo goed mogelijk in de organisatie te implementeren, is er een implementatiehandreiking geschreven. 

Om de DEDICATED werkwijze te implementeren zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Stap 1: Tipje van de sluier: DEDICATED box en jezelf online voorbereiden via de DEDICATED website.
 • Stap 2: De ontmoeting: DEDICATED box, jezelf online voorbereiden en twee fysieke ambassadeurstrainingen van 3 uur.
 • Stap 3: Alle aandacht en verankeren: DEDICATED box, jezelf online voorbereiden, twee fysieke ambassadeurstrainingen en het opleiden van twee trainers middels een train de trainer.
 • Op maat incompany: op maat pakket met implementatie ondersteuning

Wat levert het project op?

De interventie zorgt voor verbetering van proactieve zorgplanning bij mensen met dementie, en daarmee de palliatieve zorgverlening in de gehele zorgketen bij deelnemende organisaties. Zorgprofessionals voelen zich toegerust om huidige en toekomstige wensen en behoeften eerder te bespreken en hierin samen te werken in de hele keten.

Uit de evaluatie blijkt dat:

 • De DEDICATED-werkwijze een praktisch toepasbare werkwijze is die bestaat uit fysieke en online materialen die zorgverleners ondersteunen in de palliatieve zorgverlening aan mensen met dementie en een training in het gebruik van deze materialen.
 • De werkwijze toepasbaar is in de zorgpraktijk en in het hbo- en mbo-onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals.
 • De werkwijze wordt ingezet om de kwaliteit van palliatieve zorg bij dementie te verbeteren en is primair gericht op de competenties van zorgprofessionals die deze zorg verlenen en de samenwerking interdisciplinair en transmuraal in de keten.
 • De werkwijze voortkomt uit een basis van wetenschappelijk (behoeften)onderzoek en is daarna in co-creatie met zorgprofessionals en onderwijskundigen ontwikkeld. Alle ontwikkelde materialen zijn samen met zorgprofessionals uitgetest en gefinetuned.
 • De werkwijze zorgt voor bewustwording van het belang van tijdige palliatieve zorg bij dementie en  tijdige proactieve zorgplanning. Verschillende materialen richten zich op het ondersteunen van de zorgprofessional bij het thema proactieve zorgplanning en elkaar leren kennen (mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals). Andere materialen richten zich op interprofessionele en transmurale samenwerking, reflectie binnen zorgteams en op management van symptomen bij gevorderde dementie.
 • De werkwijze continu en gezamenlijk leren stimuleert, door het verbinden van ambassadeurs en trainers (vanuit verschillende organisaties en settings) in een groeiend netwerk. 

De kennis, ervaringen, de middelen en materialen die uit het project zijn voortgekomen levert het volgende op:

 • Er zijn inmiddels 150 ambassadeurs (zorgprofessionals met een warm hart voor palliatieve zorg en dementie in Nederland en de ABC-eilanden) getraind om de werkwijze te verspreiden binnen en buiten hun eigen organisatie.
 • Er zijn 20 trainers (zorgprofessionals en onderwijskundigen met een warm hart voor palliatieve zorg en dementie in Nederland en de ABC-eilanden) opgeleid om nieuwe ambassadeurs te trainen.

Meer informatie

Het is mogelijk om gebruik te maken van de NPPZ II stimuleringsimpuls. Ga voor meer informatie naar de procedure op Palliaweb

Wie is betrokken?

De interventie is bedoeld voor zorgprofessionals die werken met mensen met dementie thuis, in het verpleeghuis of ziekenhuis.

Wat zijn randvoorwaarden voor implementatie?

Wanneer je binnen je eigen instelling verschillende onderdelen wilt implementeren zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 •  Allereerst zijn ambassadeurs nodig: zorgprofessionals met een hart voor palliatieve zorg die zich willen inzetten om dit thema op te pakken;
 • Ambassadeurs volgen een training (twee x 3 uur) en wonen vinger aan de polsmomenten (online intervisiemomenten) bij met andere ambassadeurs (twee keer per jaar);
 • Ambassadeurs vormen het eerste aanspreekpunt voor hun collega’s en leren hoe zij anderen wegwijs kunnen maken in het gebruik van de DEDICATED-werkwijze;
 • Zorgprofessionals die de DEDICATED training volgen zoeken afstemming met medewerkers van kwaliteit en beleid, management en directie;
 • Er is een mogelijkheid om trainer te worden (door het volgen van een train de trainer)
 • De beoogde gebruikers van de DEDICATED-werkwijze (bijvoorbeeld de leden van een zorgteam) vullen op twee momenten een korte vragenlijst in om een beeld te krijgen waar de behoefte liggen om te leren op het gebied van palliatieve zorg bij dementie en proactieve zorgplanning;
 • De organisatie helpt bij het uitzetten van een vragenlijst onder nabestaanden over hoe zij de levenseindezorg voor een naaste met dementie hebben ervaren;

Samen leren en implementeren

Organisaties die (de intentie hebben om) met dit kansrijk project aan de slag gaan kunnen via het leerwerkplatform cyclisch leren en geleerde lessen terugkoppelen aan het werkveld via interactie op het platform. Het leerwerkplatform kan van toegevoegde waarde zijn om organisaties met elkaar te verbinden.

Organisaties kunnen zich aanmelden via nppzii@pznl.nl onder vermelding de volgende gegevens:

 • Naam projectgroeplid
 • Het werk emailadres (geen priv√©mailadres)
 • Naam van de organisatie
 • Functie projectgroeplid in de organisatie
 • Functie projectgroeplid in het project

Achtergrondinformatie

Het project DEDICATED 2.0 is een vervolg op DEDICATED 1.0, zie www.dedicatedwerkwijze.nl of DEDICATED 2.0 ZonMw Projecten

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 maart 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.