Spreken over vergeten (handreiking)
Hulpmiddel

Spreken over vergeten (handreiking)

 • Ontwikkelaar Netwerk Dementie Noord-Holland Noord, Nivel en Vilans
 • Soort Handreiking
 • Gebruiker Huisartsen, Praktijkondersteuners, Verpleegkundigen, Verzorgenden
 • Versie 2018
 • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
 • Setting Thuis, Verpleeghuis
Voor vragen, neem contact op met:
Barbara Boudewijn Geriant
Laatst geactualiseerd: 21 november 2023

Een handreiking voor zorgverleners om de wensen en waarden te bespreken en vast te leggen voor en met mensen met beginnende dementie en hun naasten. Het ondersteunende invulboekje Spreken over vergeten heeft als doel om mensen met beginnende dementie na te laten denken over wat zij belangrijk vinden in hun leven en welke wensen zij voor de toekomst hebben. Een casemanager dementie of een wijkverpleegkundige introduceert het invulboekje bij de persoon met dementie en zijn naasten. Samen vullen zij het in. De casemanager dementie of de wijkverpleegkundige leest het boekje en vraagt in een volgend huisbezoek expliciet na welke behoeften en voorkeuren de persoon heeft. Wat relevant is voor de hulpverlening wordt verwerkt in het persoonlijke zorgplan en het zorgaanbod. 

Inzet hulpmiddel

De handreiking Spreken over vergeten biedt zorgverleners een plan van aanpak en informatie om de wensen en waarden te bespreken met mensen met beginnende dementie en hun naasten.


Naar de handreiking

Naar het invulboekje

Randvoorwaarden voor implementatie

De handreiking is direct inzetbaar. Het gebruik van de handreiking vraagt van de (wijk)verpleegkundige of casemanager dat hij/zij: 

 • kennis heeft van de verschijningsvormen, symptomen en het verloop van dementie
 • kennis heeft van proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming bij dementie 
 • proactieve zorgplanningsgesprekken kan voeren met mensen met dementie en hun naasten 
 • kan inschatten of de persoon met dementie na kan en wil denken over wensen en waarden voor toekomstige zorg 
 • de verzamelde wensen en waarden met de persoon en zijn naasten kan bespreken en in gezamenlijk overleg kan besluiten wat de gevolgen hiervan zijn voor de zorg
 • de verzamelde wensen en waarden in het cliĆ«ntdossier kan invoegen en in staat is het zorgplan en de verleende zorg op deze wensen en waarden aan te passen

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

De handreiking en het boekje Spreken over vergeten zijn ontwikkeld met subsidie van ZonMw in het kader van het programma Memorabel van het Deltaplan Dementie met als titel Eigen regie bij dementie

Voor vragen, neem contact op met:
Barbara Boudewijn Geriant
Laatst geactualiseerd: 21 november 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.