Beleid en behandeling

In de hoofdstukken niet-medicamenteuze behandeling en medicamenteuze behandeling worden adviezen op basis van een systematische literatuurstudie gegeven. Voor de zoekopdrachten van deze evidence based hoofdstukken was het noodzakelijk de patiëntengroep te definiëren. De werkgroep heeft ervoor gekozen patiënten met dyspneu en kanker in de palliatieve fase, of vergevorderde stadia van COPD (Gold 3-4) of hartfalen (NYHA 3-4) als zoekterm voor de onderzochte populatie bij deze literatuurstudies op te nemen.
De werkgroep neemt aan dat de gegeven adviezen van toepassing zijn bij dyspneu in de palliatieve fase, ongeacht het onderliggende lijden.

Naast deze symptoomgerichte richtlijn kunnen onderstaande ziektegerichte richtlijnen geraadpleegd worden voor de behandeling van patiënten met dyspneu in de palliatieve fase:


Op deze site

Op www.longalliantie.nl

  • Zorgstandaard COPD
  • Palliatieve zorg bij COPD

Op www.nvvc.nl

  • Multidisciplinaire richtlijn hartfalen