Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
'Eigenlijk hoop je dat iedereen met elkaar ‘het goede gesprek’ aangaat over wensen en grenzen in de laatste levensfase' (interview)
Publicatie
Interview met Diederik Gommers over het belang van gesprekken over wensen in de laatste levensfase.
Behandelwensenformulier bij ouderen (formulier)
Publicatie
Het behandelwensenformulier bestaat uit 2 pagina’s met vragen over de behandelwensen van de (kwetsbare) oudere patiënt. Het doel is het voeren van een gesprek over toekomstige zorg en het vastleggen van behandelwensen.
Beroerte: en dan? Top 10 tips voor palliatieve zorg
Publicatie
Met het ouder worden van de bevolking komen ischaemische en bloedige CVA’s vaker voor. Een derde van de mensen sterft dientengevolge. Om de kennis en vaardigheden in de zorg voor patiënten na een acuut CVA te vergroten, heeft een team van Amerikaanse zorgverleners dit wetenschappelijk artikel gepubliceerd.
Beslissingen over medische interventies met behulp van de computer
Publicatie
Hoe meer men begrijpt van voor- en nadelen van behandelingen in de laatste levensfase, des te minder men kiest voor intensieve therapieën. Middels een educatieve beslishulp of standaard proactieve zorgplanning (advance care planning) blijkt dat meer kennis niet resulteert in meer angst of verlies van hoop.
Betrokkenheid van mantelzorgers bij zorgbeslissingen en hun stress
Publicatie
Mantelzorgers spelen vaak een belangrijke rol bij zorgbeslissingen aan het levenseinde. De ACTION-trial is de eerste grootschalige gerandomiseerde gecontroleerde ACP-studie waarbij onderzocht is wat het effect is van een ACP-interventie op de betrokkenheid van mantelzorgers en hun psychologische stress.
Cluster-gerandomiseerde studie naar proactieve zorgplanning
Publicatie
In een cluster-gerandomiseerde studie in 23 ziekenhuizen in 6 landen werd gekeken naar proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP) bij patiënten met gevorderde kanker. Daaruit blijkt dat 1 of 2 ACP-gesprekken niet voldoende lijken. Effectieve ACP vraagt om een systeembrede benadering.
Cross-sectionele analyse: samenhang tussen gevoel van betrokkenheid bij proactieve zorgplanning en emotioneel functioneren
Publicatie
Uit cross-sectionele analyse blijkt een positieve associatie tussen de perceptie van patiënten met gevorderde kanker op de betrokkenheid in proactieve zorgplanning (ACP) van henzelf, hun naasten en hun behandelend artsen en het eigen emotioneel functioneren.
De bucketlist als routeplanner
Publicatie
Mocht je te horen krijgen dat je niet lang meer te leven hebt, wat zou je dan nog willen doen? De zogenaamde bucketlist benoemt de ervaringen die iemand nog hoopt te kunnen beleven voor zijn of haar einde. De bucketlist is ook de concretisering van hoop en perspectief op de toekomst.
De impact van de mySupport proactieve zorgplanning-interventie op gezamenlijke besluitvorming ervaren door naasten van mensen met dementie in zes landen
Publicatie
De Family Carer Decision Support interventie is ontwikkeld om naasten te ondersteunen bij het aangeven van wensen en grenzen voor zorg en behandeling van patiënten met dementie die hiertoe niet meer in staat zijn. In deze studie zijn de effecten van de interventie onderocht.
De relatie van de patient met de huisarts voor en na proactieve zorgplanning; een voor- en nameting
Publicatie
Wat voor invloed heeft proactieve zorgplanning op het vertrouwen tussen huisarts en patiënt? Of andersom? Dit werd onderzocht in Nederlands onderzoek door het Amsterdam UMC.
De rol van verzorgenden en verpleegkundigen bij proactieve zorgplanning
Publicatie
Om passende zorg te geven, is het belangrijk te weten wat iemand wel of juist niet wil. Proactieve zorgplanning – of ook wel ‘advance care planning’ - is van groot belang in stabiele, maar zeker ook in acute situaties. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn bij uitstek geschikt om ACP-gesprekken te voeren
Generalistische palliatieve zorg verhoogt de acceptatie van vroegtijdige zorgplanning bij patiënten met gevorderde kanker
Publicatie
Richting het levenseinde wordt het voor patiënten vaak steeds lastiger om complexe beslissingen te maken rondom gewenste behandelingen en zorg. Door vooraf de zorg actief te plannen, kunnen mensen de controle behouden over hun levenseinde.
Gespreksvoering met kwetsbare patiënten over behandelwensen (handvat)
Publicatie
Vaker dan anders is er bij COVID-19-patiënten in de kwetsbare doelgroep te weinig tijd om het gesprek over behandelwensen te voeren. Dit handvat kan steun bieden om in deze specifieke situatie zoveel als mogelijk te anticiperen.
Gevoel van betrokkenheid en emotioneel functioneren van proactieve zorgplanning
Publicatie
Proactieve zorgplanning (advance care planning - ACP) hangt positief samen met de kwaliteit van zorg, maar de impact ervan op het emotioneel functioneren van de patiënt is nog onduidelijk.
Haalbaarheid en effectiviteit van web-based programma's voor proactieve zorgplanning: scoping review
Publicatie
Proactieve zorgplanning (ook wel advance care planning - ACP) stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling vast te stellen, te bespreken, en vast te leggen. De effectiviteit van web-based ACP-programma's effectiviteit is nog onbekend.
Hulpmiddelen voor effectieve communicatie
Publicatie
Effectieve communicatie is een gestructureerde interactie verstaan tussen de patiënt en de zorgverlener, waarbij tweezijdige informatie-uitwisseling en gelijkwaardigheid - met respect voor de afhankelijke positie van de patiënt - de basis is. Effectieve communicatie is onder andere van wezenlijk belang voor proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming.
Implementeren van een communicatieproces bij ernstige ziekte: wordt bijzonder nu normaal?
Publicatie
Het belang van spreken met ernstig zieke mensen over prognose, voorkeuren en doelen is groot. De eerstelijnszorg is de beste plek voor het gesprek, maar het wordt maar met 14% tot 35% van oudere volwassenen gevoerd.  De Serious Illness Care Program (SICP) is manier om het gesprek vaker te voeren.
Informatiebehoeften van patiënten met chronische ziekte en hun naasten voor web-based advance care planning: kwalitatieve interviewstudie
Publicatie
Proactieve zorgplanning (ook wel advance care planning - ACP) stelt mensen in staat om na te denken over voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling. De toepassing van ACP bij patiënten met chronische ziekten is echter relatief laag. Online ACP-programma's kunnen patiënten en naasten ondersteunen in ACP.
Informatiebijeenkomsten over het levenseinde voor ouderen
Publicatie
In 2016 zijn in vier huisartspraktijken informatiebijeenkomsten over het levenseinde gehouden door de huisarts voor mensen van 75 jaar en ouder. Onderzoekers onderzochten de effectiviteit van deze bijeenkomsten voor proactieve zorgplanning (ACP).
Interview Mirjam Willemsen
Publicatie
Rob Bruntink interviewde huisarts Mirjam Willemsen. Mirjam is ongeneeslijk ziek én hoofdpersoon in de documentaire 'Dying to live' die donderdag 16 maart 2023 wordt uitgezonden.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.