Voor goed sterven - het gesprek over de laatste levensfase (rapport)
Publicatie

Voor goed sterven - het gesprek over de laatste levensfase (rapport)

  • Datum publicatie 15 november 2020
  • Auteur Ruben Maes, Ceren Özkan, Maike van Warmerdam
  • Uitgever Bureau &MAES in opdracht van het ministerie van VWS
  • Type rapport
Contactpersoon Redactie Palliaweb PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 januari 2021

Het rapport 'Voor goed sterven - het gesprek over de laatste levensfase' geeft verdieping aan de politieke discussie over de vraagstukken over levenseinde. Het ministerie van VWS gaf Bureau &Maes de opdracht mensen in dialoogvorm het gesprek te laten aangaan. In dertig (fysieke en virtuele) huiskamers in Nederland zijn ruim driehonderd mensen van verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in gesprek gegaan over de laatste levensfase. De eindrapportage biedt een mooi beeld van de verscheidenheid en nuances in perspectieven rond deze fase. 

Download

Rapport Voor goed sterven - het gesprek over de laatste levensfase (pdf) 

Contactpersoon Redactie Palliaweb PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 januari 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.