Uitgezaaide kanker in beeld (rapport)
Publicatie

Uitgezaaide kanker in beeld (rapport)

  • Datum publicatie 5 oktober 2020
  • Organisatie IKNL
Voor vragen, neem contact op met:
Akke Albada (persvoorlichting) tel: 06 18 41 86 67
Laatst geactualiseerd: 21 oktober 2020

Jaarlijks krijgen 38.000 mensen in Nederland te horen dat zij uitgezaaide kanker hebben. Bij een op de vijf kankerpatiënten, 21.000 patiënten per jaar, is de kanker bij de diagnose al uitgezaaid. De helft van deze patiënten leeft zes maanden of korter na de diagnose. Dat is maar één maand langer vergeleken met 10 jaar geleden, dat blijkt uit het rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’

Vooraf is vaak niet duidelijk of een behandeling zal aanslaan. Daarom is het belangrijk om ook bij een curatieve behandeling al te spreken over wensen rondom de zorg in de laatste levensfase. Door te bespreken wat belangrijk is voor de patiënt kan de zorg en behandeling daar op aangepast worden.

Vroegtijdige inzet van palliatieve zorg

De diagnose uitgezaaide kanker heeft een grote impact op de kwaliteit van leven van zowel patiënten als hun naasten. Dit uit zich in een lager lichamelijk functioneren, beperkingen in het dagelijks leven en het sociaal functioneren. Veel behandelingen voor patiënten met uitgezaaide kanker zijn gericht op verbetering of behoud van kwaliteit van leven, waarbij een verschuiving plaatsvindt van ziektegericht naar symptoomgericht handelen. Omdat het ziektebeloop bij uitgezaaide kanker soms moeilijk te voorspellen is, is een tweesporenbeleid nodig. Naast ziektegerichte behandeling, moet er altijd aandacht zijn voor de vier dimensies van kwaliteit van leven. Het vroeg inzetten van gespecialiseerde palliatieve zorg leidt tot een betere kwaliteit van leven. Als de zorg vooraf tijdig is besproken en geregeld (proactieve zorgplanning) hebben patiënten minder last van klachten en ontvangen zij vaker passende zorg in de laatste maanden van hun leven. Ook sterven patiënten vaker op de plaats van voorkeur. Afstemming met de huisarts als regiehouder in de thuissituatie is hiervoor in elke fase van de behandeling van belang. Schakel tijdig de expertise in van het multidisciplinaire team palliatieve zorg, om in afstemming met de huisarts te zorgen dat klachten zoals benauwdheid en pijn in de laatste maanden en weken goed behandeld worden.

Rapport

Het rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’ kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en KWF kankerbestrijding.

NKR symposium terugkijken

Het rapport 'Uitgezaaide kanker in beeld' werd gelanceerd tijdens het NKR symposium dat werd gehouden op 5 oktober 2020. Hieronder is het avondprogramma van het symposium terug te kijken:

Voor vragen, neem contact op met:
Akke Albada (persvoorlichting) tel: 06 18 41 86 67
Laatst geactualiseerd: 21 oktober 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.