Publicaties

Publicaties

Filteren
Instrumenten
Hoofdonderwerpen
Thema's
Type publicatie
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Morfine (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Morfine' geeft patiënten informatie over het gebruik van morfine bij pijn.
Negen probleemanalyses voor klachten van patiënten met kanker
Publicatie
Probleemanalyses (braken, diarree, dyspnoe, hemoptoe, koorts, misselijkheid, obstipatie, orale mucositis en pijn) waarmee verpleegkundigen problemen van patiënten met kanker in kaart kunnen brengen, bedoeld voor hulpvraag van patiënten met klachten van bijwerkingen tijdens de behandeling met chemotherapie.
Omrekentabel Opioïden bij pijn bij kanker, COPD en hartfalen
Publicatie
Omrekentabel afkomstig van de samenvattingskaart 'Richtlijn Pijn bij Kanker en Pijn bij gevorderde COPD en Hartfalen'.
Opioïden bij dyspnoe: niets nieuws onder de zon
Publicatie
Chinese onderzoekers doorzochten de gebruikelijke databanken op Engelstalige RCT’s waarin het effect bestudeerd werd van opioïden op dyspnoe bij patiënten met kanker. Het effect is bevestigd, maar het bewijs is van lage kwaliteit. Grote studies met gestandaardiseerde protocollen zijn nodig.
Ozontherapie: optie bij refractaire bekkenpijnsyndromen na behandelingen tegen kanker?
Publicatie
Ex-patiënten van kanker kunnen nog veel hinder ondervinden van post-therapeutische pijn, zoals bekkenpijn. Deze is vaak neuropathisch van aard en moeilijk te behandelen. Ozontherapie zou een optie kunnen zijn.
Voorschrijven van pijnmedicatie door de huisarts (factsheet)
Publicatie
Derde uit de serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat over het voorschrijven van pijnmedicatie door de huisarts en co-analgetica in de laatste drie levensmaanden.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.