Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Als ernstige neuropathische pijn op de zenuwen werkt, denk dan aan ketamine!
Publicatie
Door middel van een casusbespreking wordt aandacht gevraagd voor moeilijk te behandelen neuropathische pijn. Het artikel bespreekt de mogelijkheid van gebruik van ketamine SC als alle andere behandelingen in eerdere stappen van de richtlijn niet toereikend zijn.  
Cannabis geeft geen extra pijnstilling bij kanker en opioïde
Publicatie
Mede mogelijk gemaakt door legalisering, is het gebruik van cannabis als pijnstiller toegenomen bij patiënten met pijn door kanker. In een Canadees onderzoek gebruikte 18% cannabis van wie de helft tegen pijn. Maar heeft het toevoegen ervan aan een opioïde wel zin? En zijn er bijwerkingen?
De prevalentie van pijn in oncologische patiënten een systematische literatuurstudie en meta-analyse
Publicatie
Recente ontwikkelingen in de oncologie zijn mogelijk van invloed geweest op de prevalentie van pijn. Het doel deze literatuurstudie was het onderzoeken van de prevalentie van pijn en de mate van pijn bij kankerpatiënten in de periode 2014-2021.
Entonox of morfine?
Publicatie
Onderzoek waarin de inzet van morfine werd vergeleken met Entonox bij kortdurende pijnbestrijding. Tevens werd een combinatie van deze twee methoden vergeleken.
Fenytoïne: honderdjarige met toekomst
Publicatie
Drie artikelen van dezelfde Nederlandse auteurs, over het effect van fenytoïnecrème op neuropathische pijn.
Helpt Ketamine wel of niet?
Publicatie
Helpt Ketamine wel of niet?
Is totale pijn totaal uit de gratie?
Publicatie
Cicely Saunders introduceerde de term totale pijn, waarbij zij duidelijk maakte dat er naast een fysieke dimensie, ook psychologische, sociale en spirituele factoren een rol spelen. Hoe staat het nu met dit gedachtengoed?
Kou en munt, een goede combinatie bij dorst en droge mond
Publicatie
Dorst en een droge mond zijn veel voorkomende en zeer hinderlijke problemen in de palliatieve zorg, vooral bij terminale patiënten. Er is steeds meer bewijs dat allerlei interventies, zoals bevochtiging van de mond en speeksel-stimulerende producten helpen.
Morfine (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Morfine' geeft patiënten informatie over het gebruik van morfine bij pijn.
Non-farmacologische verpleegkundige interventies voor pijnverlichting bij patiënten in de palliatieve fase
Publicatie
Via deze systematische review is onderzocht welke non-farmacologische interventies bruikbaar zijn in de verpleegkundige praktijk bij de pijnbestrijding van patiënten in de palliatieve fase.
Omrekentabel Opioïden bij pijn bij kanker, COPD en hartfalen
Publicatie
Omrekentabel afkomstig van de samenvattingskaart 'Richtlijn Pijn bij Kanker en Pijn bij gevorderde COPD en Hartfalen'.
Op zoek naar voorspellers van een respons op opioïden bij patiënten met kanker
Publicatie
Er is geen consensus over welk 'sterk' (of stap 3 van de WHO-analgetische ladder) opioïd moet worden voorgeschreven aan een bepaalde patiënt met kanker gerelateerde pijn. Een beter begrip van opioïd- en patiëntkenmerken op de respons op behandeling zal bijdragen aan een meer gepersonaliseerde opioïd behandeling.
Opioïden bij dyspnoe: niets nieuws onder de zon
Publicatie
Chinese onderzoekers doorzochten de gebruikelijke databanken op Engelstalige RCT’s waarin het effect bestudeerd werd van opioïden op dyspnoe bij patiënten met kanker. Het effect is bevestigd, maar het bewijs is van lage kwaliteit. Grote studies met gestandaardiseerde protocollen zijn nodig.
Ozontherapie: optie bij refractaire bekkenpijnsyndromen na behandelingen tegen kanker?
Publicatie
Ex-patiënten van kanker kunnen nog veel hinder ondervinden van post-therapeutische pijn, zoals bekkenpijn. Deze is vaak neuropathisch van aard en moeilijk te behandelen. Ozontherapie zou een optie kunnen zijn.
Pijn bij gevorderde dementie
Publicatie
Pijnklachten bij gevorderde dementie worden vaak niet of onvoldoende behandeld. De pijn wordt niet herkend of patiënten kunnen niet duidelijk maken wat ze voelen. Wij spreken specialist ouderengeneeskunde Annelore van Dalen-Kok over onder andere een nieuw pijninstrument.
Pijn en ruggenmerg - conditioned pain modulation
Publicatie
Als je continue pijn veroorzaakt en dan een acute pijnprikkel toedient, blijkt de pijnbeleving van de acute pijnprikkel minder te zijn dan zonder de continue pijn. Dit noemt men conditionering: pijn inhibeert pijn. Dit fenomeen werd in 1979 al beschreven en wordt ´conditioned pain modulation´ (CPM) genoemd.
Pijnmeting bij mensen met een uitingsbeperking
Publicatie
Onderzoek naar een pijnobservatieschaal die de kwaliteit van pijnbestrijding bij kwetsbare ouderen met een uitingsbeperking kan verbeteren.
Pijnmeting bij poliklinische oncologische patiënten
Publicatie
Pijn is - tijdens alle stadia van oncologische ziekten - een groot probleem. De 'Numeric Rating Scale' (NRS) is een van de meest gebruikte instrumenten voor het meten van de ernst van de pijn, hoewel interpretatie moeilijk is. De (niet-)acceptabele pijn evaluatie is een ander instrument om pijn te meten.
Pijnprotocol in het verpleeghuis
Publicatie
Artikel over het optimaliseren van pijnbehandeling van verpleeghuispatiënten volgens een multidimensionele en multidisciplinaire benadering.
Top tien tips bij pijnbestrijding
Publicatie
In de palliatieve zorg is veel kennis van, en ervaring met farmacologische en niet-farmacologische pijnbestrijding, volgens de drie stappen van de WHO-pijnladder. Hier vindt je tien ingrepen op een rij.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.