Cannabis geeft geen extra pijnstilling bij kanker en opioïde
Publicatie

Cannabis geeft geen extra pijnstilling bij kanker en opioïde

  • Datum publicatie 2 juni 2020
  • Auteur Frank van den Berg
  • Organisatie e-pal
  • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
  • Gebruiker Huisarts, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige
  • Doelgroep Ouderen, Volwassenen
  • Setting Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 juni 2020

Samenvatting

Mede mogelijk gemaakt door legalisering, is het gebruik van cannabis als pijnstiller toegenomen bij patienten met pijn door kanker. In een Canadees onderzoek gebruikte 18% cannabis van wie de helft tegen pijn. Maar heeft het toevoegen ervan aan een opioïde wel zin? En zijn er bijwerkingen?

Methode

De onderzoekers deden een zeer uitgebreide literatuurstudie, gebruikmakend van alle bekende databases. Uiteindelijk vonden ze slechts zes goed uitgevoerde onderzoeken die prospectief en placebogecontroleerd waren. De eisen waren dus streng. Gekeken werd naar het effect van toevoegen van een vorm van cannabis op pijn bij volwassenen met kanker die al een opioid gebruikten.

Resultaat

Het totale effect op de in deze studies onderzochte 1.442 patiënten werd uitgerekend. Dit bleek niet aanwezig. Cannabis gaf dus, vergeleken met een placebo, geen significante pijnreductie. Wel was er een toename van door de auteurs als niet ernstig beschouwde bijwerkingen zoals sufheid en misselijkheid. Slaperigheid en sufheid kwamen ongeveer tweemaal zo vaak voor bij cannabisgebruikers vergeleken met placebogebruikers. Dit was significant. Misselijkheid kwam ook meer voor bij de cannabisgroep, maar bereikte net geen significantie. In alle studies was het aantal uitvallers groter in de cannabisgroep. Het verschil was net niet significant.

De conclusie is duidelijk: cannabis geeft bij volwassenen met kanker die al een opioïde gebruiken geen extra pijnstilling maar wel meer slaperigheid.

Commentaar

Jammer maar duidelijk. Dit betekent niet dat cannabis als geneesmiddel is afgeschreven, maar wel dat het gebruik ervan als pijnbestrijding, toegevoegd aan morfine, onjuist is, althans bij de groep patiënten met kanker en opioïdegebruik als geheel. Het blijft mogelijk dat patienten met bijvoorbeeld vooral neuropathische pijn er baat bij zouden kunnen hebben.Ook niet uitgesloten is dat het middel wel een positief effect op andere parameters heeft als algemeen welbevinden. Slaperigheid kan een ongewenste bijwerking, maar kan ook een beoogd effect zijn. Kortom, blijf kritisch kijken, houd rekening met bovenstaande bij het leveren van maatwerk!

Naar de publicatie

Boland, E.G., et al (2020) Cannabinoids for adult cancer-related pain: systematic review and meta-analysis. BMJ Supportive & Palliative Care 10;14-24.
 

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie juni 2020. Alle e-pal-artikelen staan hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 juni 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.