Ozontherapie: optie bij refractaire bekkenpijnsyndromen na behandelingen tegen kanker?
Publicatie

Ozontherapie: optie bij refractaire bekkenpijnsyndromen na behandelingen tegen kanker?

  • Datum publicatie 19 mei 2021
  • Auteur Marijke Speelman-Verburgh
  • Organisatie E-Pal
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2021

Samenvatting

Er zijn veel overlevenden van kanker dankzij allerlei therapeutische mogelijkheden: chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Al is bij ex-patiënten geen kanker meer te ontdekken, dan nog kan men veel hinder ondervinden van post-therapeutische pijn, zoals bekkenpijn. Deze is vaak neuropathisch van aard en moeilijk te behandelen.

Ozontherapie is al eerder beschreven als mogelijkheid bij postradiatie cystitis, postradiatie proctitis, vertraagde wondgenezing en dergelijke. Hyperbare zuurstoftherapie kent vergelijkbare indicaties.

Methode

Zestien patiënten van de chronische pijn unit van het universiteitsziekenhuis in Las Palmas, Gran Canaria, die voor ozontherapie in aanmerking kwamen, werden nader onderzocht op geschiktheid voor de studie. Acht van hen hadden pijn als hoofdsymptoom, zes ervan als chronische bekkenpijn. Allen hadden eerder orale of transdermale analgetica gehad en meesten ook meer invasieve pijnbehandelingen.

Bij geen van hen was sprake van ziekteactiviteit.

Ozontherapie

Poliklinische behandeling met een ozon/zuurstofmengsel, waarvan de concentratie en het volume langzaamaan opgebouwd worden. De frequentie van de behandeling was initieel drie keer per week, om later naar één keer per week te minderen. Er is gebruik gemaakt van rectale, blaas- en vaginale insufflatie met gasmengsel O3/O2 en vaginale spoeling met water waaraan O3 was toegevoegd.

Resultaten

Bij vijf van de zes patiënten nam de pijn enorm af en ook namen bijwerkingen die te wijten waren aan eerdere therapieën af en konden de meeste analgetica gestaakt worden. Dit al na drie maanden ozontherapie.

Discussie

Oxydatieve stress, inflammatie en ischemie/hypoxie dragen bij aan het ontstaan van neuropathische pijn na bestraling en chemotherapie en postoperatieve pijn. Ozontherapie beïnvloedt die processen in gunstige zin. Deze studie kent enkele beperkingen:

  1. heel klein aantal patiënten
  2. verschillende onderliggende diagnoses en therapieën
  3. verschillende ernst van chronische pijn en bijbehorende therapieën

Commentaar

We kennen de hyperbare zuurstoftherapie, die voor postradiatie cystitis en proctitis, bekkenpijnsyndromen, moeilijk helende ulcera en dergelijke kan worden ingezet. Hoewel vaak doeltreffend, is deze therapie intensief en niet altijd toepasbaar. In hoeverre er een mogelijkheid bestaat om voor mensen met moeilijk te behandelen en te benaderen pijn en symptomen als gevolg van bestraling in het kleine bekken ozontherapie in te kunnen zetten, is wellicht een studie waard. Dan wel goed en longitudinaal opgezet.

Naar de publicatie

Clavo, B. et al (2021) Ozone Therapy in Refractory Pelvic Pain Syndromes Secondary to Cancer Treatment: A New Approach Warranting Exploration. (niet openbaar) J Pall Med, 24(1); 97-102. 

Deze bijdrage is onderdeel van E-Pal - editie mei 2021. U vindt alle bijdragen van E-Pal hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.