De prevalentie van pijn in oncologische patiënten een systematische literatuurstudie en meta-analyse
Publicatie

De prevalentie van pijn in oncologische patiënten een systematische literatuurstudie en meta-analyse

  • Datum publicatie 1 januari 2023
  • Auteur Snijders, R.A.H., Brom, L., Theunissen, M., van den Beuken-van Everdingen, M.H.J.
  • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
  • Gebruiker Basisarts, Huisarts, Kaderarts, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist
  • Doelgroep Kwetsbare ouderen, Naasten, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Rolf Snijders IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 april 2023

Pijn is één van de meest voorkomende symptomen bij kankerpatiënten. Het onvoldoende verlichten van pijn kan grote gevolgen hebben op de kwaliteit van leven. Recente ontwikkelingen in de oncologie zoals nieuwe richtlijnen, nieuwe medicatie en behandelstrategieën zijn mogelijk van invloed geweest op de prevalentie van pijn. Het doel van onze systematische literatuurstudie inclusief meta-analyse was het onderzoeken van de prevalentie van pijn en de mate van pijn bij kankerpatiënten in de periode 2014-2021.

Methodiek

Een systematische literatuurstudie waarbij studies werden geïncludeerd welke gepubliceerd zijn tussen 2014 en 2021 en gerelateerd aan de prevalentie van pijn en de mate van pijn (milde pijn, matige pijn en ernstige pijn) bij patiënten met kanker van 18 jaar en ouder. Doormiddel van een meta-analyse werden verschillen tussen behandelgroepen geanalyseerd.

Resultaten

In totaal zijn 444 studies geïncludeerd waarvan 277 studies in de meta-analyse. De resultaten laten zien dat 44.5% van alle patiënten met kanker pijn ervaren. De totale prevalentie van matige-ernstige pijn was 30.6%. De prevalentie van pijn was het laagst in de groep kankerpatiënten na curatieve behandeling (35.8%) en het hoogst in de groep kankerpatiënten waarbij geen behandeling tegen het remmen van de ziekte mogelijk is (55.2%). De prevalentie van matige-ernstige pijn was het laagst in de groep kankerpatiënten na curatieve behandeling (22.8%) en het hoogst in de groep kankerpatiënten waarbij geen behandeling tegen het remmen van de ziekte mogelijk is (43.3%).

Conclusies/aanbevelingen

Onze systematische literatuurstudie laat zien dat de prevalentie van pijn en de mate van matige-ernstige pijn is afgenomen in het laatste decennium. De ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën en toegenomen aandacht op de beoordeling en behandeling van pijn kunnen hierin een rol hebben gespeeld. Desondanks blijft de prevalentie van pijn hoog, vooral in gemetastaseerde en terminale patiënten. Om de prevalentie van pijn verder te doen dalen is blijvende aandacht en verbetering van educatieve programma’s omtrent de behandeling van pijn nodig.

Relevantie voor praktijk

  • Ondanks de afgenomen prevalentie van pijn blijft deze hoog, vooral in gemetastaseerde en terminale patiënten. Aanhoudende aandacht op het verbeteren van de behandeling van pijn is noodzakelijk.

Over de publicatie

Snijders, R.A.H., Brom, L., Theunissen, M., van den Beuken-van Everdingen, M.H.J. (2023). Update on Prevalence of Pain in Patients with Cancer 2022: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. Cancers, 15(3), 591.

 

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.

Dien een samenvatting in

Voor vragen, neem contact op met:
Rolf Snijders IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 april 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.