Pijnmeting bij poliklinische oncologische patiënten
Publicatie

Pijnmeting bij poliklinische oncologische patiënten

  • Datum publicatie 4 januari 2022
  • Auteur Aniek Willems
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 januari 2022

Introductie

Tijdens alle stadia van oncologische ziekten is pijn nog steeds een groot probleem. De Numeric Rating Scale (NRS) is een van de meest gebruikte instrumenten voor het meten van de ernst van de pijn, hoewel interpretatie moeilijk is. Het primaire doel van deze studie is om twee soorten pijn meetmethoden te vergelijken: NRS versus de (niet-)acceptabele pijn evaluatie. Het secundaire doel is na te gaan of, en zo ja welke vervolgstappen plaatsvinden wanneer een patiënt aangeeft niet-acceptabele pijn te ervaren.

Methodiek

Om de pijn-meetmethoden te vergelijken is een prospectieve observationele studie uitgevoerd, met een geneste retrospectieve diepgaande verkenning. Van 07-11-2018 tot 07-11-2019 zijn gegevens van patiënten die het oncologiecentrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ bezochten, gebruikt en geanalyseerd.
Daarnaast is een steekproef van 10% van de patiënten met niet-acceptabele pijn verder geanalyseerd waarbij werd gekeken of de behandelaar aandacht had voor en/of een interventie heeft uitgevoerd naar aanleiding van de meting. Ook werd, indien een interventie werd uitgevoerd, het type interventie vastgelegd. Ten slotte werden van de patiënten uit de steekproef geslacht en leeftijd geregistreerd.

Resultaten

In totaal registreerden in één jaar tijd 37.580 patiënten zich in het oncologiecentrum, waarvan 10% aangaf niet-acceptabele pijn te ervaren. De gemiddelde NRS van patiënten die niet-acceptabele pijn aangaven, was 6,5.
Voor patiënten die acceptabele pijn aangaven, was de gemiddelde NRS 1,6. Terwijl het voorkomen van het onderwerp ‘pijn’ in het patiëntendossier aanzienlijk toenam in de loop van het jaar, nam het percentage gerapporteerde interventies om de pijn te verminderen slechts licht toe.

Conclusie/aanbevelingen

De (niet-)acceptabele pijnevaluatie lijkt een waardevolle aanvulling op de NRS voor het beoordelen van pijn bij oncologische patiënten. Omdat interpretatie van de NRS moeilijk blijkt te zijn, wordt het gebruik van de (niet-)acceptabele pijnevaluatie aanbevolen. Bovendien heeft het creëren van bewustwording bij specialisten een positief effect op de frequentie van het bespreken van pijn met patiënten tijdens consulten.

Relevantie voor praktijk

  • De (niet-)acceptabele pijnevaluatie is een waardevolle methode om de ervaren pijn van oncologische patiënten te beoordelen. 
  • Het creëren van bewustwording bij specialisten heeft een positief effect op de frequentie van het bespreken van pijn met patiënten tijdens consulten. 

Naar de publicatie

Willems, A., Kudrashou, A. F., Theunissen, M., Hoeben, A., & Van den Beuken-Van Everdingen, M. (2021) Measuring pain in oncology outpatients: Numeric Rating Scale versus acceptable/non acceptable pain. A prospective single center study. Pain practice: the official journal of World Institute of Pain, 21(8);871–876.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 januari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.