Interculturele palliatieve zorg (e-learning)
Onderwijsmateriaal

Interculturele palliatieve zorg (e-learning)

 • Aanbieder CME Online
Contactpersoon Marijke Castel CME Online
Laatst geactualiseerd: 28 april 2021

De gemiddelde leeftijd van mensen met een migratieachtergrond in Nederland stijgt, en daarmee de vraag naar palliatieve zorg. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen in deze fase een belangrijke rol en kunnen botsen met de in Nederland dominante opvattingen van artsen. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale, op genezing gerichte behandeling, geen hoop ontnemen, een grote rol van de familie, helder heengaan zonder levensbekortende maatregelen en de gelegenheid voor eigen rituelen na het overlijden. Daarnaast zijn er voorkeuren voor symptoombestrijding die be├»nvloed worden door cultuur en/of religie. Goede palliatieve zorg voor deze groep vraagt van de betrokken artsen persoonsgerichte zorg en communicatie­vaardig­heden.

In het eerste deel van de cursus komen communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie aan bod. Het tweede deel bespreekt verschillen in symptoombestrijding.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kun je culturele verschillen in opvattingen, wensen en verwachtingen ten aanzien van palliatieve zorg noemen
 • ben je bekend met culturele verschillen ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde
 • ben je op de hoogte van culturele verschillen in communicatie over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde
 • kun je begrijpelijk communiceren met mensen met een migratieachtergrond over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde
 • kun je culturele verschillen in betrokkenheid van de familie illustreren
 • kun je inspelen op etnische verschillen in farmacokinetiek bij symptoombestrijding in de palliatieve fase
 • kun je inspelen op cultureel bepaalde voorkeuren en gewoonten bij symptoombestrijding in de palliatieve fase bestaan
 • kun je het belang van religie, de grote rol van de familie en van rituelen omschrijven

Leervorm(en)

Korte presentaties, filmfragmenten, opdrachten

Docent(en)

Jolanda van der Velden en Gudule Boland

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

 • Handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg
 • Jolanda van der Velden, Gudule Boland en Jos van Campen. Reanimeren of niet: Communicatie over levenseindebeslissingen met kwetsbare oudere migranten en hun mantelzorgers. In: Aging Academy 2021 #2
 • Muijsenbergh, M van den, Oosterberg, E,.e.a. (2016).Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren. Hoofdstuk 11: Kanker en palliatieve zorg (Pharos en NHG) pp 255-264.
 • Lessen uit gesprekken over leven en dood. Voorlichting over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond. Publicatie van Expertisecentrum Pharos, November 2017

Kosten

Ja, alleen voor abonnees

Aanmelden en inschrijven

Voor aanmelding en inschrijven, ga naar de website van CME Online.

Contactpersoon Marijke Castel CME Online
Laatst geactualiseerd: 28 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.