Kaartjes van Betekenis (spel)
Onderwijsmateriaal

Kaartjes van Betekenis (spel)

  • Aanbieder Bureau MORBidee
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, oefenmateriaal
  • Opleiding helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo-verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3, vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten ja
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 november 2021

Het spel Kaartjes van betekenis. 50 vragen die er toe doen bevat uiteenlopende vragen over het levenseinde, variërend van praktische zoals ‘Weet je het al, begraven of cremeren?’ tot existentiële zoals ‘Als je nu doodgaat, heeft je leven dan zin gehad?’. Sommige vragen gaan over de uitvaart, andere over rouw en weer andere hebben betrekking op de mogelijk benodigde zorg in de laatste levensfase. De vragen zetten aan tot het nadenken over diverse onderwerpen die met het levenseinde verbonden zijn: van afscheid nemen tot uitvaart, van de kijk op het hiernamaals tot de houding waarmee men in het leven staat.

Gesprekken aan de hand van de Kaartjes van Betekenis dragen bij aan bewustwording rondom het levenseinde. De vragen zijn verdeeld over vijf categorieën, zodat er desgewenst ook gewerkt kan worden met een gerichte selectie van de vragen.

De kaartjes kunnen gebruikt worden voor intervisie bijeenkomsten of reflectiebijeenkomsten met geneeskunde studenten om meer bewustwording rondom het levenseinde te creëren. De speluitleg met spelvarianten is hier te vinden.

De kaartjes zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de aanbieder. 

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.