Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Standaard sorteren we je zoekresultaten op Richtlijnen, Thema en Hulpmiddelen. Zoek je andere content zoals onderwijsmateriaal of wil je een publicatie over een onderwerp lezen? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zorgvrager.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Mail de redactie'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Contenttype
Instrumenten
Organisatie van zorg
Soort materiaal
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Proactieve zorgplanning in zorglocaties voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie
Proactieve zorgplanning (advance care planning - ACP) is van groot belang in stabiele, maar zeker ook in acute situaties. Mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgprofessionals hebben een ACP-programma om proactieve zorgplanning in een zorgsetting te implementeren en borgen.
Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking herzien
Nieuws17-10-2022
De herziene richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is gepubliceerd. De herziene richtlijn sluit aan bij knelpunten uit de praktijk van ouders en naasten en zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking.
Proactieve zorgplanning voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie
Volgens het Kwaliteitskader palliatieve zorg is proactieve zorgplanning een continu en dynamisch proces van gesprekken over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Voor mensen met een verstandelijke beperking geldt dat zij naast de verstandelijke beperking ook vaker lichamelijke beperkingen, gezondheidsproblemen en gedragsproblemen hebben. Gezien de complexiteit van de doelgroep en de vele disciplines die betrokken kunnen zijn, brengt proactieve zorgplanning extra uitdagingen met zich mee in de interdisciplinaire samenwerking en organisatie van de zorg.
Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking
Project
Dit project realiseert meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten en maakt proactieve zorgplanning (pzp) een vast onderdeel van de zorg.
Verbeteren palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie
In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is palliatieve zorg een extra uitdaging. Het implementeren van instrumenten of methodieken gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg kan helpen de palliatieve zorg in een zorgorganisatie te borgen.
Terminale zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
Publicatie
Onderzoek naar de kennis en vaardigheden van medewerkers die zorg dragen voor terminale patiënten met een verstandelijke beperking.
Advance Care Planning voor mensen met een verstandelijke beperking (brochure)
Publicatie
De handreiking van vier pagina’s is gemaakt om (kwetsbare) mensen met een verstandelijke beperking, hun wettelijk vertegenwoordigers, naasten en begeleiders te helpen een weloverwogen mening te vormen over mogelijke onverwachte complexe medische situaties.
Palliatieve zorg en verstandelijke beperking (website)
Onderwijsmateriaal
Website met informatie, recente onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)
Publicatie
Een checklist van vijf pagina’s welke voor cliënten in de palliatieve fase minimaal 1 keer per 3 maanden wordt ingevuld door de behandelaar en/of persoonlijk begeleider. Het doel van de checklist is om de randvoorwaarden voor het organiseren van palliatieve zorg voor de client in kaart te brengen.
Gespreksformat + tips Advance Care Planning en Corona bij mensen met een verstandelijke beperking (handreiking)
Publicatie
Gespreksleidraad advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking en hulpvragen die gesteld kunnen worden met betrekking tot COVID-19 en mogelijk IC opname.
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (website)
Onderwijsmateriaal
Overzicht van diverse materialen over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Thema
Ongeveer 440.000 Nederlanders hebben een verstandelijke beperking. De levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking is lager dan in de algemene bevolking en ze verouderen eerder. Hierdoor hebben mensen met een verstandelijke beperking ook eerder behoefte aan palliatieve zorg.
Tips over zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer, een format met tips ter ondersteuning bij het voeren van een gesprek over proactieve zorgplanning met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Het bevat een aantal onderwerpen die in de gesprekken aan de orde kunnen komen.
Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal
Samenvatting van de NVAVG standaard 'Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking' om de arts bij de dagelijkse concrete praktijkvragen te ondersteunen.
Verstandelijke beperking - kwetsbaarheid (VB-kwetsbaarheid)
Meetinstrument
Het meetinstrument Verstandelijke beperking - kwetsbaarheid (VB-kwetsbaarheid) bestaat uit 17 items en wordt gebruikt om een inschatting te maken van de kwetsbaarheid van volwassenen met een verstandelijke beperking op de fysieke en psychische dimensie.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij patiënten met een verstandelijke beperking (website)
Onderwijsmateriaal
Website met informatie over proactieve zorgplanning (advance care planning) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)
Hulpmiddel
De checklist palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kan gebruikt worden wanneer een patiënt met een verstandelijke beperking palliatieve zorg nodig heeft.
ZonMw Parel voor project palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Nieuws02-06-2021
Het project 'Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' van Nivel en Koraal is door ZonMw beloond met een Parel.
Zorgen tot de laatste dag (e-book)
Hulpmiddel
E-book met casussen over palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking krijgen tips en handvatten om te gebruiken in de zorgverlening.
Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (workshop)
Opleiding
Workshop waarin deelnemers leren spreken met cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten over het naderende levenseinde, wensen, doelen, voorkeuren en de beslissingen die genomen moeten worden.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.