Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (handreiking)
Onderwijsmateriaal

Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (handreiking)

  • Aanbieder Nienke Bekkema (NIVEL), Anke de Veer (NIVEL), Annemieke Wagemans (KoraaLgroEp), Cees Hertogh (EMgo+/VUMc), Anneke Francke (NIVEL en EMgo+/VUMc)
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, tool, website
  • Versie 2018
  • Opleiding basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke de Veer Nivel
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021

De hulpmiddelen zijn ontwikkeld binnen het project Potentieel belastende zorgtransities en medische interventies, in relatie tot ethische vragen over 'Wat is goede palliatieve zorg?' voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze handreiking van het NIVEL helpt bij besluitvorming in de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking met betrekking tot verhuizen en medische beslissingen.

Voor zorgverleners zijn er ook twee compacte besluitvormingskaarten ontwikkeld. Voor familie is er een brochure die kan helpen bij de besluitvorming. Dit project is uitgevoerd met subsidie van ZonMw binnen het programma ‘Palliatieve Zorg’.

In het onderwijs kan geoefend worden door aan de hand van een een casus de hulpmiddelen in te zetten.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke de Veer Nivel
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.