Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Onderwijsmateriaal

Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  • Aanbieder Nienke Bekkema (NIVEL), Anke de Veer (NIVEL), Annemieke Wagemans (KoraaLgroEp), Cees Hertogh (EMgo+/VUMc), Anneke Francke (NIVEL en EMgo+/VUMc)
  • Soort materiaal meerdere, tool
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2018
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • Zorgvrager mensen met een beperking, naasten
  • CanMEDS zorgverlener
  • EPA's proactieve zorgplanning
Contactpersoon Anke de Veer Nivel
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2020

De hulpmiddelen zijn ontwikkeld binnen het project ‘Potentieel belastende zorgtransities en medische interventies, in relatie tot ethische vragen over 'wat is goede palliatieve zorg' voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze NIVEL handreiking helpt je bij besluitvorming in de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking met betrekking tot verhuizen en medische beslissingen.

Voor zorgverleners zijn er ook twee compacte besluitvormingskaarten ontwikkeld. Voor familie is er een brochure die kan helpen bij de besluitvorming. Dit project is uitgevoerd met subsidie van ZonMw binnen het programma ‘Palliatieve Zorg’.

In het onderwijs kan je oefenen bijvoorbeeld door a.d.h.v. een casus de hulpmiddelen in te zetten.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke de Veer Nivel
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!