Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  • Aanbieder Agora
  • Versie 2018
Contactpersoon Guido Schürmann Agora
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020

Een uitgebreid overzicht met diverse materialen (boeken, artikelen, onderzoeken en films) over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt onder andere materiaal aangereikt over zingeving, communicatie, ethiek, afscheid nemen en rouw, stervensfase en dagelijkse zorg. 
Afhankelijk van het thema kan het gekozen materiaal gebruikt worden ter verdieping, het ontwikkelen van onderwijs en voor stageopdrachten.

De materialen zijn verzameld door Agora. Agora staat voor 'léven tot het einde' passend bij de eigen levenssfeer en richt zich op de verankering van de palliatieve benadering in de lokale gemeenschap.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Guido Schürmann Agora
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.