Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  • Aanbieder Agora
  • Soort materiaal tekstueel, video en animatie, website
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2018
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • Zorgvrager mensen met een beperking
Contactpersoon Marijke Wulp Agora
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020

Een uitgebreid overzicht met diverse materialen (boeken, artikelen, onderzoeken en films) over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt onder andere materiaal aangereikt over zingeving, communicatie, ethiek, afscheid nemen en rouw, stervensfase en dagelijkse zorg. 
Afhankelijk van het thema kan het gekozen materiaal gebruikt worden ter verdieping, het ontwikkelen van onderwijs en voor stageopdrachten.

De materialen zijn verzameld door Agora. Agora staat voor 'léven tot het einde' passend bij de eigen levenssfeer en richt zich op de verankering van de palliatieve benadering in de lokale gemeenschap.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Marijke Wulp Agora
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!