Goed voorbeeld: Zorgpad Stervensfase
Project

Goed voorbeeld: Zorgpad Stervensfase

 • Betrokken organisaties IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Contactpersoon Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 4 november 2020

Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn Zorg in de stervensfase, is een instrument dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één. Op het moment dat het behandelteam verwacht dat de patiënt binnen enkele uren of dagen overlijdt, is het Zorgpad Stervensfase van toepassing. 

Het Zorgpad Stervensfase is bruikbaar in elke setting waar zorg aan stervenden wordt gegeven. Er zijn drie varianten van het zorgpad beschikbaar: een ziekenhuisversie, een thuiszorgversie en een verpleeghuisversie. De handleiding Zorgpad Stervenfase geeft uitgebreid uitleg over het gebruik van zorgpad. Het is bedoeld voor gebruikers van het zorgpad. De video Zorgpad Stervensfase geeft een beeld over het Zorgpad Stervensfase in de praktijk. Een verzorgende IG en expert IKNL zijn hierbij aan het woord.

Meerwaarde 

Het werken met het Zorgpad Stervensfase:

 • draagt bij aan het markeren van de stervensfase
 • draagt bij aan betere symptoomcontrole, het vermindert symptoomlast van de stervende patiënt
 • bevordert de communicatie met de patiënt en diens naasten
 • maakt de zorg inzichtelijk, het geeft snel overzicht voor arts en verpleegkundige
 • bevordert proactief werken en
 • bevordert de multidisciplinaire communicatie. 

Randvoorwaarden implementeren

 • De organisatie heeft een visie op palliatieve zorg;
 • Bij directie, management en uitvoerende medewerkers is er draagvlak voor het gebruik van het Zorgpad Stervensfase; 
 • De organisatie zorgt voor een gestructureerde implementatie van het Zorgpad Stervensfase, waarbij uitvoerende medewerkers worden geschoold in het gebruik van het Zorgpad; 
 • Het management stimuleert en faciliteert het gebruik van het Zorgpad Stervensfase binnen de organisatie. 

Om het zorgpad te implementeren in de instelling geeft de Handleiding implementatie Zorgpad Stervensfase inzicht over hoe dit te realiseren en ondersteuning bij het schrijven van een implementatieplan. 

Borging 

Om te blijven werken met het Zorgpad Stervensfase is het belangrijk dat het een structurele plek krijgt in bestaande structuren en werkprocessen binnen de organisatie. Voor degene die in de instelling medewerkers wil scholen in het toepassen van het zorgpad is het onderwijsmateriaal de Lesmodule interne training Zorgpad Stervensfase beschikbaar.

Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase 

Voor zorginstellingen die willen werken met een digitale versie is er de Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase. Deze gids helpt zorginstellingen en softwareleveranciers bij het ontwikkelen van een digitale versie van het Zorgpad Stervensfase als integraal onderdeel van het digitale dossier. Daarnaast biedt het handvatten voor de organisatorische inbedding van een digitale versie. 

 

Materiaal om te downloaden

NB. In de webshop is het Zorgpad Stervensfase - Ziekenhuisversie in papiervorm te bestellen (zolang de vooraad strekt) tegen vergoeding. 

Contactpersoon Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 4 november 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.