Goed voorbeeld: Zorgpad Stervensfase

  • Betrokken organisaties IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn Zorg in de stervensfase, is een instrument dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. 

Doel Zorgpad Stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één. Het gebruik van het zorgpad draagt bij aan het markeren van de stervensfase, het verminderen van de symptoomlast van de stervende patiënt en de communicatie met de patiënt en diens naasten. Het geeft duidelijkheid, bevordert proactief werken, geeft snel overzicht voor arts en verpleegkundige en bevordert multidisciplinaire communicatie. 

Randvoorwaarden 

  • De organisatie heeft een visie op palliatieve zorg, er is draagvlak voor het gebruik van het Zorgpad Stervensfase bij directie, management en uitvoerende medewerkers; 
  • De organisatie zorgt voor een gestructureerde implementatie van het Zorgpad Stervensfase, waarbij uitvoerende medewerkers worden geschoold in het gebruik van het Zorgpad; 
  • Het management stimuleert en faciliteert het gebruik van het Zorgpad Stervensfase binnen de organisatie. 

Kosten 

In de webshop zijn de materialen deels kosteloos, deels tegen vergoeding verkrijgbaar.  

Looptijd project 

Zie hiervoor de Handleiding implementatie

Borging 

Om ook op lange termijn te blijven werken met het Zorgpad Stervensfase is het belangrijk dat het een structurele plek krijgt in bestaande structuren en werkprocessen binnen de organisatie. 

Wat heb je nodig? 

Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase 

Voor zorginstellingen die willen werken met een digitale versie is de Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase beschikbaar. Deze gids helpt zorginstellingen en softwareleveranciers bij het ontwikkelen van een digitale versie van het Zorgpad Stervensfase als integraal onderdeel van het digitale dossier. Daarnaast biedt het handvatten voor de organisatorische inbedding van een digitale versie. 

Downloads 

Producten in de webshop.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.