Goed voorbeeld: Zorgpad Stervensfase
Project

Goed voorbeeld: Zorgpad Stervensfase

 • Betrokken organisaties IKNL, Erasmus MC
 • Looptijd Doorlopend
Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (ZS) PZNL
Laatst geactualiseerd: 24 augustus 2021

Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn Zorg in de stervensfase, is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één. Op het moment dat het behandelteam verwacht dat de patiënt binnen enkele uren of dagen overlijdt, is het Zorgpad Stervensfase van toepassing. 

De onderstaande animatie verduidelijkt het zorgpad en biedt handvatten voor de inzet ervan.

Drie varianten zorgpad: voor thuis-, ziekenhuis- en verpleeghuiszorg 

Het zorgpad is bruikbaar in elke setting waar zorg aan stervenden wordt gegeven. Er zijn drie varianten beschikbaar:

Het zorgpad kan ook digitaal worden gebruikt door het aan de hand van de informatiestandaard in de hulpgids digitalisering en de bijbehorende gebruikersvoorwaarden in te (laten) bouwen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Folders Zorgpad Stervensfase

Er horen twee folders bij het zorgpad:

De folders zijn geschreven voor naaste(n) die betrokken zijn bij een sterfbed.

Meerwaarde 

Het werken met het Zorgpad Stervensfase:

 • draagt bij aan het markeren van de stervensfase
 • draagt bij aan betere symptoomcontrole, het vermindert symptoomlast van de stervende patiënt
 • bevordert de communicatie met de patiënt en diens naasten
 • maakt de zorg inzichtelijk, het geeft snel overzicht voor arts en verpleegkundige
 • bevordert proactief werken en
 • bevordert de multidisciplinaire communicatie

Randvoorwaarden 

 • De organisatie heeft een visie op palliatieve zorg.
 • Bij directie, management en uitvoerende medewerkers is er draagvlak voor het gebruik van het Zorgpad Stervensfase.
 • De organisatie zorgt voor een gestructureerde implementatie van het Zorgpad Stervensfase, waarbij uitvoerende medewerkers worden geschoold in het gebruik van het zorgpad
 • Het management stimuleert en faciliteert het gebruik van het Zorgpad Stervensfase binnen de organisatie.

Implementatie

Om het zorgpad te implementeren kan een gratis traject worden gevolgd. Het traject bestaat uit vier onderdelen:

Gedurende het traject kan de projectleider alvast starten met de implementatie.

Zorgverleners kunnen het zorgpad gebruiken zodra ze geschoold zijn in palliatieve zorg en zorg in de stervensfase en getraind zijn in het gebruik van het zorgpad. Voor meer informatie zie de themapagina Zorgpad Stervensfase.

Borging 

Om ook op langere termijn te blijven werken met het Zorgpad Stervensfase, is het belangrijk dat het een structurele plek krijgt in bestaande structuren en werkprocessen binnen de organisatie. Denk hierbij aan: inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers en het opleidingsaanbod. Maak daarnaast een functie (bij voorkeur geen persoon) binnen de organisatie verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het hulpmiddel.  

Wat heb je nodig?

* Sinds juni 2021 is het Zorgpad Stervensfase versie 3.0 beschikbaar. De verwijzing naar The Liverpool Care Pathway for the Dying Patient (LCP) is verwijderd, in navolging van internationaal gebruik. Het richtlijnenboek Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk en de handleiding Zorgpad Stervensfase 2.0 zijn verwijderd omdat ze niet meer beschikbaar zijn.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de themapagina Zorgpad Stervensfase. Heb je vragen? Neem contact op met Caro Verlouw via de contactmogelijkheid op deze pagina.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (ZS) PZNL
Laatst geactualiseerd: 24 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.