Inzage in medische dossiers door nabestaanden (handreiking)
Hulpmiddel

Inzage in medische dossiers door nabestaanden (handreiking)

  • Ontwikkelaar KNMG en Patiëntenfederatie Nederland
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Basisarts, Diëtisten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Huisartsen, Kaderartsen, Medisch specialisten, Physician assistants, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
  • Versie januari 2021
  • Doelgroep Kinderen, Volwassenen | Ouderen
  • Setting Geestelijke gezondheidsinstelling, Hospice, Kind- en jeugdzorginstelling, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2023

De handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. De handreiking is een samenwerking van de KNMG en Patiëntenfederatie Nederland. 

Informatie uit het medisch dossier van een patiënt valt onder het beroepsgeheim van de zorgverleners. De handreiking geeft zorgverleners duidelijkheid in welke situaties zij gegevens uit het medisch dossier van een overleden patiënt aan nabestaanden of anderen met een persoonlijk belang mogen verstrekken. In de handreiking is een infographic opgenomen om te bepalen of inzage mag worden verstrekt. De handreiking is bedoeld voor zorgverleners die een geneeskundige behandelingsovereenkomst hebben met hun patiënten, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Inzet hulpmiddel

Zorgverleners duidelijkheid geven over wanneer zij volgens de wet informatie uit het medisch dossier over een overleden patiënt mogen verschaffen aan de nabestaanden. 
 

Naar de handreiking


Randvoorwaarden

De handreiking is direct inzetbaar. 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

De handreiking is opgesteld op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is ontstaan uit een samenwerking tussen de KNMG en de Patiëntenfederatie Nederland. Er is ook een brochure beschikbaar voor patiënten en nabestaanden.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.