Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Materialen voor informatiebijeenkomsten maatschappelijke bewustwording nu beschikbaar
Nieuws04-10-2023
De materialen bieden ondersteuning bij zowel de organisatie van de bijeenkomst als bij het vormgeven van de inhoud.
Patiëntinformatie over palliatieve zorg nu beschikbaar in Inforium
Nieuws04-04-2023
Zorgverleners kunnen vanaf nu gevalideerde informatie over palliatieve zorg eenvoudig en veilig toesturen naar hun patiënten en naasten via Inforium.
Nieuwe campagne palliatieve zorg
Nieuws15-11-2022
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase.
Overpalliatievezorg.nl ontvangt veel vragen over omgang met ernstige ziekte
Nieuws04-10-2022
Op de aanstaande Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (8 oktober 2022) is Overpalliatievezorg precies één jaar in beheer van PZNL. In dat jaar is overduidelijk gebleken hoezeer de website in een behoefte voorziet.
Wijs patiënten en naasten op vernieuwd patiëntenplatform met gratis flyer
Nieuws19-11-2021
Patiënten en naasten kunnen sinds 9 oktober 2021 terecht op de vernieuwde website overpalliatievezorg.nl. Zorgprofessionals kunnen gratis flyers ontvangen om patiënten en naasten te informeren over deze vernieuwde website.
Missie Tumor Onbekend lanceert bewustwordingscampagne Primaire Tumor Onbekend
Nieuws20-10-2021
De bewustwordingscampagne is gericht op het vergroten van (h)erkenning en maatschappelijke betrokkenheid bij de strijd die Primiaire Tumor Onbekend (PTO) is.
Website Overpalliatievezorg.nl voor patiënten en naasten
Nieuws09-10-2021
De vernieuwde website overpalliatievezorg.nl moet patiënten en hun behandelend arts gaan ondersteunen in de vraag wat palliatieve zorg inhoudt. Basis achter het platform is een behoefteonderzoek van PZNL en de Patiëntenfederatie.
PZNL werkt aan omvangrijk platform voor patiënten en naasten
Nieuws30-03-2021
PZNL werkt momenteel aan een omvangrijk platform waar patiënten en hun naasten alle voor hen benodigde informatie kunnen vinden op het gebied van palliatieve zorg. Naar verwachting gaat het vernieuwde platform in oktober 2021 live.
IKNL en Thuisarts.nl geven samen informatie over vermoeidheid bij kanker
Nieuws18-11-2019
Thuisarts.nl is uitgebreid met informatie en adviezen voor patiënten en naasten over vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase. De informatie is gemaakt in samenwerking met IKNL.
Alles over geestelijke verzorging nu online
Nieuws27-09-2019
Er is nu een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.