Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
25 infographics over palliatieve zorg – onderwerpen uitgelegd in woord in beeld
Nieuws18-04-2024
Carend en de website Overpalliatievezorg ontwikkelen 25 infographics over verschillende onderwerpen in de palliatieve zorg. Vandaag wordt het eerste infographic gelanceerd: vocht in de buikholte (ascites) in de palliatieve fase. Bij het ontwikkelen van deze infographics zijn patiënten en naasten betrokken.
Publiekscampagne 'Praat vandaag over morgen' gestart
Nieuws20-03-2024
'Praat vandaag over morgen' heet de publiekscampagne die Conny Helder, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gisteren is gestart. Zorg, wonen en fit blijven zijn daarin de centrale thema's.
Materialen voor informatiebijeenkomsten maatschappelijke bewustwording nu beschikbaar
Nieuws04-10-2023
De materialen bieden ondersteuning bij zowel de organisatie van de bijeenkomst als bij het vormgeven van de inhoud.
Patiëntinformatie over palliatieve zorg nu beschikbaar in Inforium
Nieuws04-04-2023
Zorgverleners kunnen vanaf nu gevalideerde informatie over palliatieve zorg eenvoudig en veilig toesturen naar hun patiënten en naasten via Inforium.
Nieuwe campagne palliatieve zorg
Nieuws15-11-2022
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase.
Overpalliatievezorg.nl ontvangt veel vragen over omgang met ernstige ziekte
Nieuws04-10-2022
Op de aanstaande Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (8 oktober 2022) is Overpalliatievezorg precies één jaar in beheer van PZNL. In dat jaar is overduidelijk gebleken hoezeer de website in een behoefte voorziet.
Wijs patiënten en naasten op vernieuwd patiëntenplatform met gratis flyer
Nieuws19-11-2021
Patiënten en naasten kunnen sinds 9 oktober 2021 terecht op de vernieuwde website overpalliatievezorg.nl. Zorgprofessionals kunnen gratis flyers ontvangen om patiënten en naasten te informeren over deze vernieuwde website.
Missie Tumor Onbekend lanceert bewustwordingscampagne Primaire Tumor Onbekend
Nieuws20-10-2021
De bewustwordingscampagne is gericht op het vergroten van (h)erkenning en maatschappelijke betrokkenheid bij de strijd die Primiaire Tumor Onbekend (PTO) is.
Website Overpalliatievezorg.nl voor patiënten en naasten
Nieuws09-10-2021
De vernieuwde website overpalliatievezorg.nl moet patiënten en hun behandelend arts gaan ondersteunen in de vraag wat palliatieve zorg inhoudt. Basis achter het platform is een behoefteonderzoek van PZNL en de Patiëntenfederatie.
PZNL werkt aan omvangrijk platform voor patiënten en naasten
Nieuws30-03-2021
PZNL werkt momenteel aan een omvangrijk platform waar patiënten en hun naasten alle voor hen benodigde informatie kunnen vinden op het gebied van palliatieve zorg. Naar verwachting gaat het vernieuwde platform in oktober 2021 live.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.