Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
De stervensfase (folder voor patiënt)
Publicatie
Folder voor patiënten over wat men kan verwachten in de stervensfase. de folder geeft een eerste inzicht in wat er gebeurt tijdens het sterven en kan gebruikt worden om te reflecteren op het sterven. Over zingeving en eigen normen, waarden en verwachtingen rond dood en sterven.
Delier (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Delier' geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van patiënten met een levensbedreigende aandoening.
Een dierbare verliezen (folder voor naasten)
Publicatie
De folder 'Een dierbare verliezen' bevat informatie over rouw en rouwverwerking en beschrijft emoties die zich kunnen voordoen na het verlies van een dierbare.
Gewichtsverlies (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Gewichtsverlies' geeft patiënten en hun naasten informatie over op gewicht blijven als de patiënt niet meer kan genezen.
Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking komen. De informatie is ook bedoeld voor hun naasten. 
Hulpmiddelen voor patiënten bij gesprek met zorgverlener
Publicatie
Het kan voor een patiënt lastig zijn om in gesprek met een medisch specialist, verpleegkundige of huisarts aan te geven wat voor hem belangrijk is. Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om patiënten en naasten hierbij te ondersteunen.
Inzage in medische dossiers door nabestaanden (handreiking)
Publicatie
De handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. Er is een uitgave voor hulpverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden, met bijbehorende stroomschema’s.
Morfine (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Morfine' geeft patiënten informatie over het gebruik van morfine bij pijn.
Palliatieve sedatie (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Voor patiënten en naasten is vaak onduidelijk wat palliatieve sedatie precies inhoudt. Artsen kunnen deze folder uitreiken nadat zij de mogelijkheid van palliatieve sedatie met hun patiënt en eventuele naasten besproken hebben.
Patiënteninformatie over palliatieve zorg
Publicatie
PZNL heeft samen met Patiëntenfederatie Nederland de informatiebehoefte van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten onderzocht. Doel was om te achterhalen aan welke informatie patiënten en naasten behoefte hebben, en op welke manier ze deze informatie gepresenteerd willen krijgen.
Patiëntenversie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (e-book)
Publicatie
Voor patiënten en naasten is een eigen versie van het kwaliteitskader beschikbaar. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe voer je het gesprek met jouw arts over palliatieve zorg? en Wat mag je verwachten van zorgverleners? 
Psychologische zorg voor kankerpatiënten (folder voor patiënt)
Publicatie
Bij 10 tot 20 procent van de mensen met kanker lukt het niet zich mentaal aan te passen aan deze grote verandering in hun leven. De folder 'Psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten' is bedoeld voor verwijzers, om uit te reiken aan patiënten met verdenking van een aanpassingsstoornis bij kanker.
Samen beslissen in de spreekkamer (rapport)
Publicatie
Rapport met onderzoeksresultaten en aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar hoe het samen beslissen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in de spreekkamer het beste kan worden vormgegeven.
Website met ervaringsverhalen van patiënten
Publicatie
Website die leidt naar patiënten die hun ervaringen delen met anderen, in de vorm van boeken (besprekingen), blogs, docu's (dagboek) en (korte) ego-documenten.
Weightloss (Engelstalige folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Leaflet in which patients and relatives can read about what causes losing weight. Additionally, tips are given on how to deal with the loss of weight.
Wensen in de laatste levensfase (folder voor patiënt)
Publicatie
De folder 'Wensen in de laatste levensfase' bevat vragen die patiënten helpen bij het formuleren van wensen rondom afscheid, crematie of begrafenis. Deze wensen kan de patiënt opschrijven of bespreken met dierbaren.
Ziek word je niet alleen (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Ziek word je niet alleen' beschrijft de verschillende hulpverleners die betrokken kunnen zijn bij de zorg in de laatste levensfase van patiënten en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning van familie, naasten en mantelzorgers.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.