Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
De stervensfase (folder voor patiënt)
Publicatie
Folder voor patiënten over wat men kan verwachten in de stervensfase. de folder geeft een eerste inzicht in wat er gebeurt tijdens het sterven en kan gebruikt worden om te reflecteren op het sterven. Over zingeving en eigen normen, waarden en verwachtingen rond dood en sterven.
Delier (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Delier' geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van patiënten met een levensbedreigende aandoening.
Een dierbare verliezen (folder voor naasten)
Publicatie
De folder 'Een dierbare verliezen' bevat informatie over rouw en rouwverwerking en beschrijft emoties die zich kunnen voordoen na het verlies van een dierbare.
Gewichtsverlies (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Gewichtsverlies' geeft patiënten en hun naasten informatie over op gewicht blijven als de patiënt niet meer kan genezen.
Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking komen. De informatie is ook bedoeld voor hun naasten. 
Hulpmiddelen voor patiënten bij gesprek met zorgverlener
Publicatie
Het kan voor een patiënt lastig zijn om in gesprek met een medisch specialist, verpleegkundige of huisarts aan te geven wat voor hem belangrijk is. Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om patiënten en naasten hierbij te ondersteunen.
Morfine (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Morfine' geeft patiënten informatie over het gebruik van morfine bij pijn.
Patiënteninformatie over palliatieve zorg
Publicatie
PZNL heeft samen met Patiëntenfederatie Nederland de informatiebehoefte van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten onderzocht. Doel was om te achterhalen aan welke informatie patiënten en naasten behoefte hebben, en op welke manier ze deze informatie gepresenteerd willen krijgen.
Patiëntenversie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (e-book)
Publicatie
Voor patiënten en naasten is een eigen versie van het kwaliteitskader beschikbaar. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe voer je het gesprek met jouw arts over palliatieve zorg? en Wat mag je verwachten van zorgverleners? 
Samen beslissen in de spreekkamer (rapport)
Publicatie
Rapport met onderzoeksresultaten en aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar hoe het samen beslissen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in de spreekkamer het beste kan worden vormgegeven.
Website met ervaringsverhalen van patiënten
Publicatie
Website die leidt naar patiënten die hun ervaringen delen met anderen, in de vorm van boeken (besprekingen), blogs, docu's (dagboek) en (korte) ego-documenten.
Weightloss (Engelstalige folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Leaflet in which patients and relatives can read about what causes losing weight. Additionally, tips are given on how to deal with the loss of weight.
Wensenboekje Netwerk Palliatieve Zorg Twente - Hoe breng je ze onder de aandacht bij patiënten?
Publicatie
De in 2019 geïntroduceerde wensenboekjes van het Netwerk Palliatieve Zorg Twente zijn een groot succes. Het boekje bevat praktische informatie over medische beslissingen en het geeft tips voor gespreksonderwerpen met artsen. De redactie van Palliaweb sprak met twee verpleegkundigen over de vraag: hoe breng je de boekjes in de praktijk aan de man/vrouw?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.