Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg

Zelf een hulpmiddel aanbieden?

Stuur een e-mail naar de screeningscommisie hulpmiddelen palliatieve zorg.

Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
13 resultaten gevonden
Nadenken over reanimatie (website)
Hulpmiddel
Website Thuisarts.nl geeft de patiënt informatie om na te denken over de keuze zich wel of niet te laten reanimeren. Het tijdig bespreken met de arts over de keuze en het laten vastleggen in het individueel zorgplan zorgt er voor dat de zorg op de wensen en behoefte van de patiënt wordt afgestemd.
Alles over de dood (handreiking)
Hulpmiddel
Handleiding voor begeleiders over het gebruik van de website 'Alles over de dood'. Op de website staat eenvoudige uitleg over de dood en rouwverwerking voor mensen met een verstandelijke beperking.
Rouwspeelgoed (website)
Hulpmiddel
Rouw- of uitvaartspeelgoed om kinderen of mensen met een verstandelijke beperking uitleg te geven over wat er gebeurt als iemand overlijdt. Zorgverleners kunnen het speelgoed zelf inzetten of ouders erop attenderen.
Inzage in medische dossiers door nabestaanden (handreiking)
Hulpmiddel
De handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden' geeft duidelijkheid aan zorgverleners in welke situaties zij gegevens uit het medisch dossier van een overleden patiënt aan naasten en anderen mogen verstrekken.
Overpalliatievezorg voor patiënten en naasten (website)
Hulpmiddel
De website 'Overpalliatievezorg' biedt patiënten en naasten informatie over palliatieve zorg (waaronder mogelijke klachten en keuzes die ze kunnen en moeten maken), ervaringsverhalen en verwijzingen naar organisaties die zorg en ondersteuning kunnen bieden.
Praat over wensen (gesprekskaart)
Hulpmiddel
De gesprekskaart geeft informatie over behandelbeperkingen. Bij een ernstige ziekte is soms een zware behandeling nodig waarbij je je als patiënt kunt afvragen: wil ik die behandeling wel? Het afzien van een bepaalde behandeling wordt een ‘behandelbeperking’ genoemd.
Met de dokter praten over ziek zijn en doodgaan (folder)
Hulpmiddel
Een folder om mensen met een verstandelijke beperking te informeren over het praten met de dokter over ziek zijn en dood gaan. In de folder staat op een eenvoudige wijze beschreven op welke momenten je dit kan doen, waarom het belangrijk is en wat er gebeurt met de inhoud van het gesprek.
Wat gebeurt er als iemand doodgaat? (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart ‘Wat gebeurt er als iemand dood gaat’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over het stervensproces.
Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt. Praten met een geestelijk verzorger (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart ‘Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt. Praten met een geestelijk verzorger’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over de rol van een geestelijke verzorger in de palliatieve fase.
Palliatieve sedatie (informatiekaart)
Hulpmiddel
Informatiekaart ‘Het geven van een medicijn waardoor een patiënt zijn klachten niet meer voelt. Dat noemen we palliatieve sedatie’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over palliatieve sedatie.
Doodgaan met hulp van een arts. Dit heet euthanasie (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart ‘Doodgaan met hulp van een arts. Dit heet 'euthanasie’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over euthanasie.
Ademen met hulp van een machine op de IC (informatiekaart)
Hulpmiddel
Informatiekaart ondersteunt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over het beademen met een beademingsmachine op een IC en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
Een dierbare verliezen (folder)
Hulpmiddel
Folder waarin beschreven wordt welke gevoelens nabestaanden kunnen ervaren na het verlies van een dierbare en hoe zij in deze moeilijke tijd goed voor zichzelf kunnen zorgen. Er wordt ingegaan op het rouwproces.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.