Transmuraal zorgpad PalliSupport (handreiking)
Hulpmiddel

Transmuraal zorgpad PalliSupport (handreiking)

  • Ontwikkelaar Consortium Palliatieve Zorg Nood-Holland & Flevoland
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Beleidsmakers, Huisartsen, Medisch specialisten, Praktijkondersteuners, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
  • Versie 2021
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Marjon van Rijn Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 25 april 2022

PalliSupport richt zich op het verbeteren van de zorg rondom oudere patiënten (65 jaar en ouder) met een palliatieve zorgbehoefte tijdens en na acute ziekenhuisopname. Momenteel overlijden veel patiënten in het ziekenhuis, terwijl zij wellicht een voorkeur hadden om thuis te overlijden. Daarbij ondergaan patiënten nog veel overgangen tussen zorgsettings in het laatste levensjaar, vaak in de vorm van ziekenhuisopnames, wat de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Door eerdere herkenning van patiënten met een palliatieve zorgbehoefte, tijdige bespreking van wensen en voorkeuren rondom het levenseinde en betere afstemming tussen verschillende zorginstellingen, thuiszorg, huisarts en mantelzorgers, kan het zorgtraject voor palliatieve patiënten verbeterd worden. 

In het transmuraal zorgpad PalliSupport staan de behoeftes van de patiënt en diens mantelzorger(s) centraal. Het zorgaanbod wordt hierop afgestemd door een intensievere samenwerking tussen generalistische zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en inzet van een transmuraal palliatief team (TPT) dat expertise zorg kan leveren. 

De implementatiehandreiking geeft handvatten om het zorgpad in de regio te implementeren en de samenwerking en continuïteit van zorg in de eerste en tweede lijn te verbeteren voor de palliatieve patiënten. 

Inzet hulpmiddel

De handleiding kan als hulpmiddel dienen voor toekomstige implementaties en kwaliteitsverbeteringen. Het zorgpad draagt bij aan een intensievere samenwerking en afstemming tussen de generalistische zorgverleners in de eerste en tweede lijn waardoor het zorgtraject voor de palliatieve patiënten wordt verbeterd.


Naar het Zorgpad

Naar de handleiding
 

Randvoorwaarden

De implementatiehandreiking biedt handvatten voor implementatie en bevat daarmee ook randvoorwaarden die nodig zijn voor een grotere kans op succesvolle implementatie van transmurale samenwerking in palliatieve zorg voor oudere patiënten. De randvoorwaarden staan vermeld onder ‘Voor u begint’ op bladzijde vier in de handreiking.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Aanvullend materiaal

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het ZonMw-project PalliSupport naar de website van het Amsterdam UMC.
 

Deze handreiking is tot stand gekomen met subsidie vanuit ZonMw.

Voor vragen, neem contact op met:
Marjon van Rijn Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 25 april 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.