Weet u wat u wilt? (website)
Hulpmiddel

Weet u wat u wilt? (website)

  • Ontwikkelaar Netwerken Palliatieve Zorg
  • Soort Toolbox
  • Gebruiker Basisarts, Diëtisten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Geestelijk verzorgers, Helpenden, Huisartsen, Maatschappelijk werkers, Medisch specialisten, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden
  • Versie 2021
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis
Voor vragen, neem contact op met:
Netwerken Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024

De website Weet u wat u wilt is erop gericht mensen bewust te maken van het feit dat ze invloed kunnen hebben op hun levenseinde door er tijdig over na te denken en over te praten. 

Op de website staat een film (3.45 minuten) met daarin zes voorbeelden van situaties waarbij het goed is dat mensen tijdig praten over hun levenseinde. Er is ook een kortere versie (2.16 minuten) zonder geluid beschikbaar om in wachtkamers te tonen.  

Inzet hulpmiddel

Mensen bewust maken van hun eigen invloed op het levenseinde.
 

Naar de website


Randvoorwaarden voor implementatie 

De website is direct inzetbaar.

Licentie 

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie 

Voor vragen, neem contact op met:
Netwerken Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.