Gewenste zorg in de laatste levensfase
Project

Gewenste zorg in de laatste levensfase

  • Zorgvrager ouderen, patiënten
Contactpersoon Inge Jochem MCC Omnes
Laatst geactualiseerd: 16 oktober 2019

Project Gewenste zorg in de laatste levensfase 

Met het project Gewenste zorg in de laatste levensfase wordt een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg geïmplementeerd in de Westelijke Mijnstreek.  

Doel van dit project

Doel van het project is te zorgen voor een optimale kwaliteit van leven in de laatste levensfase.   

Wijze

Met het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg wordt met patiënten en hun naasten proactief gesproken over de laatste levensfase, zodat de behoeften van de patiënt in een palliatieve levensfase en zijn naasten eerder worden herkend en proactief kan worden gehandeld. Centraal hierbij staan het herkennen van de patiënt in een palliatieve levensfase door de professional, de communicatie en samenwerking in de het netwerk. Daarnaast worden structurele elementen aangeboden aan deze patiënten, zoals Levensfasegesprek, MDO en dergelijke.

Film Gewenste zorg in de laatste levensfase

 

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Anders Beter

Contactpersoon Inge Jochem MCC Omnes
Laatst geactualiseerd: 16 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.