Interculturele palliatieve zorg: In gesprek over leven en dood (themabijeenkomst)
Opleiding

Interculturele palliatieve zorg: In gesprek over leven en dood (themabijeenkomst)

 • Aanbieder Pharos
 • Type scholing in-company scholing | scholing op maat
 • Datum In overleg
 • Duur 3 uur
 • Kosten ja
 • Locatie In company
 • Functie diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicatie, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd geen accreditatie aangevraagd
Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021

De laatste levensfase zorgt in migrantengezinnen voor dilemma’s die deels voortkomen uit botsende waarden en normen. Deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst achtergrondinformatie, maar gaan ook zelf aan de slag met cultuursensitief communiceren over leven en dood en denken na over eigen waarden en normen.

De plenaire inleiding wordt verzorgd door Pharos (bijvoorbeeld door Gudule Boland, projectleider palliatieve zorg). Daarna gaat de groep uiteen in workshops. Samenwerking met lokale inleiders uit je eigen netwerk voor de invulling daarvan is een aanrader.

De volgende dilemma’s komen aan bod

 • Zorgeloos leven versus het recht om te weten (over het wel of niet vertellen van de diagnose)
 • Pijnbestrijding versus een helder hoofd houden
 • Autonomie (individuele beslissingen) versus familiebeslissingen (wij-cultuur)
 • Een zo lang mogelijk leven versus kwaliteit van leven (beslissingen over wel of niet curatief doorbehandelen)

In de workshops wordt gebruik gemaakt van fragmenten uit voorlichtingsfilms In gesprek over leven en dood van Pharos en uit de film Ik heb een dokter in Marokko.

Leervorm(en)

Plenaire introductie, workshopcaroussel

Leerdoelen

Aan het einde van deze scholing:

 • kun je culturele verschillen in opvattingen, wensen en verwachtingen ten aanzien van palliatieve zorg noemen
 • ben je bekend met culturele verschillen ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde
 • ben je op de hoogte van culturele verschillen in communicatie over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde
 • kun je begrijpelijk communiceren met mensen met een migratieachtergrond over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde
 • kun je culturele verschillen in betrokkenheid van de familie illustreren
 • kun je inspelen op etnische verschillen in farmacokinetiek bij symptoombestrijding in de palliatieve fase
 • kun je inspelen op cultureel bepaalde voorkeuren en gewoonten bij symptoombestrijding in de palliatieve fase bestaan
 • kun je het belang van religie, de grote rol van de familie en van rituelen omschrijven


Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

 • Handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg
 • Jolanda van der Velden, Gudule Boland en Jos van Campen. Reanimeren of niet: Communicatie over levenseindebeslissingen met kwetsbare oudere migranten en hun mantelzorgers. In: Aging Academy 2021 #2
 • Muijsenbergh, M van den, Oosterberg, E,.e.a. (2016).Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren. Hoofdstuk 11: Kanker en palliatieve zorg (Pharos en NHG) pp 255-264.
 • Lessen uit gesprekken over leven en dood. Voorlichting over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond. Publicatie van Expertisecentrum Pharos, November 2017

Duur

Het inhoudelijke programma duurt ongeveer drie uur. Met pauzes of tijd voor een maaltijd is er meer tijd nodig, bijvoorbeeld van 17.00-21.00 uur.

Accreditatie

Accreditatie kan door de organisator zelf worden aangevraagd; de benodigde documentatie is beschikbaar.

Kosten

In overleg.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven klik hier.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.