Interculturele palliatieve zorg: In gesprek over leven en dood (themabijeenkomst)
Opleiding

Interculturele palliatieve zorg: In gesprek over leven en dood (themabijeenkomst)

 • Aanbieder Pharos
 • Type scholing in-company scholing | scholing op maat
 • Duur 3 uur
 • Kosten ja
 • Locatie In company
 • Functie diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo-verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 augustus 2021

De laatste levensfase zorgt in migrantengezinnen voor dilemma’s die deels voortkomen uit botsende waarden en normen. Deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst achtergrondinformatie, maar gaan ook zelf aan de slag met cultuursensitief communiceren over leven en dood en denken na over eigen waarden en normen.

De plenaire inleiding wordt verzorgd door Pharos (bijvoorbeeld door Gudule Boland, projectleider palliatieve zorg). Daarna gaat de groep uiteen in workshops. Samenwerking met lokale inleiders uit het eigen netwerk voor de invulling daarvan is een aanrader.

De volgende dilemma’s komen aan bod:

 • Zorgeloos leven versus het recht om te weten (over het wel of niet vertellen van de diagnose)
 • Pijnbestrijding versus een helder hoofd houden
 • Autonomie (individuele beslissingen) versus familiebeslissingen (wij-cultuur)
 • Een zo lang mogelijk leven versus kwaliteit van leven (beslissingen over wel of niet curatief doorbehandelen)

In de workshops wordt gebruik gemaakt van fragmenten uit voorlichtingsfilms In gesprek over leven en dood van Pharos en uit de film Ik heb een dokter in Marokko.

Aan het einde van deze scholing:

 • kunnen deelnemers culturele verschillen in opvattingen, wensen en verwachtingen ten aanzien van palliatieve zorg noemen
 • zijn deelnemers bekend met culturele verschillen ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde
 • zijn deelnemers op de hoogte van culturele verschillen in communicatie over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde
 • kunnen deelnemers begrijpelijk communiceren met mensen met een migratieachtergrond over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde
 • kunnen deelnemers culturele verschillen in betrokkenheid van de familie illustreren
 • kunnen deelnemers inspelen op etnische verschillen in farmacokinetiek bij symptoombestrijding in de palliatieve fase
 • kunnen deelnemers inspelen op cultureel bepaalde voorkeuren en gewoonten bij symptoombestrijding in de palliatieve fase
 • kunnen deelnemers het belang van religie, de grote rol van de familie en van rituelen omschrijven

Kosten

In overleg.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven, ga naar de website van Pharos.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.