Scholingen

Scholingen

Catalogus | Overzicht van scholingen over palliatieve zorg

In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht van opleidingen en bij- of nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. De catalogus wordt continue aangevuld met nieuwe scholingen.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

Congressen en symposia over palliatieve zorg zijn niet opgenomen in de opleidingscatalogus. Voor een actueel aanbod van congressen en symposia ga je naar de agenda op Palliaweb.

Ondanks het feit dat PZNL en O²PZ de grootste zorgvuldigheid hebben betracht bij de vervaardiging en totstandkoming van de catalogus is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, onjuistheden bevat of achterhaald is. De beheerder van de catalogus is voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden niet aansprakelijk.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 juni 2024
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo - hbo - wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
Interculturele palliatieve zorg: In gesprek over leven en dood (themabijeenkomst)
Opleiding
De laatste levensfase zorgt in migrantengezinnen voor dilemma’s die deels voortkomen uit botsende waarden en normen. Deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst achtergrondinformatie, maar gaan ook zelf aan de slag met cultuursensitief communiceren over leven en dood en denken na over eigen waarden en normen.
Interculturele rouwzorg (e-learning)
Opleiding
E-learning die inzicht geeft in hoe de interculturele competentie te ontwikkelen en hoe de eigen grens te bewaken als zorgprofessional.
Goed Begrepen (e-learning)
Opleiding
E-learning waarin deelnemers leren hun communicatie aan te passen aan de patiënt.
Palliatieve Zorg Verpleegkundige (opleiding)
Opleiding
Opleiding voor verpleegkundigen die werken met patiënten in de palliatieve fase. Tijdens de opleiding worden kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg ontwikkeld.
Interculturele palliatieve zorg (e-learning)
Opleiding
Cursus over communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie en de verschillen in symptoombestrijding.
Interculturele palliatieve zorg (webinar)
Opleiding
Webinar waarin deelnemers in korte tijd kennismaken met het thema interculturele zorg en en praktische tips krijgen aan de hand van casussen.
Palliatieve zorg (basisscholing)
Opleiding
Basiscursus voor verzorgenden of verpleegkundigen niveau 3/4 die op zoek zijn naar verdieping van hun (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg.
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.