Palliatieve Zorg Verpleegkundige (opleiding)
Opleiding

Palliatieve Zorg Verpleegkundige (opleiding)

 • Aanbieder Erasmus MC Academie, Rotterdam
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Duur 12 maanden, 25 lesdagen verdeeld over 8 lesweken van 3 dagen
 • Kosten ja
 • Locatie Rotterdam
 • Functie hbo-verpleegkundige (6), mbo-verpleegkundige (4), post-hbo palliatieve zorg (6), verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie ja, V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Voor vragen, neem contact op met:
Marie-Christine Vissers Erasmus MC
Laatst geactualiseerd: 21 oktober 2021

Competentiegerichte opleiding voor verpleegkundigen die werken met patiënten in de palliatieve fase. Studenten leren met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en inzichten toe te passen in een contextspecifieke (simulatie)omgeving. Na het behalen van alle kerncompetenties wordt het diploma Palliatieve Zorg Verpleegkundige uitgereikt.

Tijdens de opleiding ontwikkelt de student kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg, de specifieke (zorg)aspecten van de palliatieve fase en de stervensfase.

Leerdoelen

 • Inzicht verwerven over de invloed van cultuur, religie, spiritualiteit en maatschappelijke normen en waarden
 • Vanuit een breed perspectief kijken naar de palliatieve zorg met de focus op de individuele patient en zijn of haar specifieke problemen tijdens deze fase
 • Expertisie krijgen in de zorg voor patiëntencategorieën waarin de palliatieve zorg nog niet als zodanig is gelabeld (bijvoorbeeld chronische hartfalen en neurologische aandoeningen)
 • Het bespreken van dilemma's bij patiënten met bijvoorbeeld neurologische complicaties en de multiproblematiek bij de geriatrische patiënten met vakexperts en medestudenten
 • Toepassen van Evidence Based Practice

Naast de vakinhoudelijke verdieping van kennis is er aandacht voor het gebruik van methodieken en krijgt de student verschillende trainingen op het gebied van communicatie. Om de vertaalslag naar het eigen handelen in de praktijk te ondersteunen, wordt tijdens de lessen gebruikgemaakt van actuele en herkenbare casuïstiek.

Kosten

€ 4.100 (totale opleiding)
Per leereenheid varierend van € 150 - € 900

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie, toelatingseisen en inschrijven naar de website van Erasmus MC Academie.

 

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Voor vragen, neem contact op met:
Marie-Christine Vissers Erasmus MC
Laatst geactualiseerd: 21 oktober 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.