Palliatieve zorg en verstandelijke beperking (website)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg en verstandelijke beperking (website)

  • Aanbieder kennisplein gehandicaptensector
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

De website van het Kennisplein gehandicaptenzorg biedt belangrijke informatie, recente onderzoeken en ontwikkelingen over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze zorg is minder goed ontwikkeld dan de palliatieve zorg voor mensen zonder verstandelijke beperking. Veel kennis uit de palliatieve zorg voor mensen uit de algemene populatie is niet of niet geheel van toepassing op mensen met een verstandelijke beperking.

Deze informatie is geschikt voor docenten en voor studenten die (gaan) werken zijn met mensen met een verstandelijk handicap.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.