Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg
 

Bied je hulpmiddel aan


Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
5 resultaten gevonden
Palli (vragenlijst)
Hulpmiddel
Vragenlijst voor zorgverleners om te bepalen of palliatieve zorg passend is voor cliënten met een verstandelijke beperking en in welke mate hun gezondheid achteruit is gegaan.
Gezichtsuitdrukkingen van pijn bij mensen met beperkte communicatiemogelijkheden: PACSLAC-D observatieschaal (poster)
Hulpmiddel
Poster waarmee pijn kan worden ingeschat en beoordeeld bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie die geen of slechts beperkte mogelijkheden hebben om te communiceren. Er is gebruik gemaakt van de PACSLAC-D observatieschaal.
Oud worden is leuk (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking bestaande uit twee boekjes waarmee begeleiders voorlichting over ouder worden kunnen geven aan cliënten met een licht verstandelijke beperking. Er is één boekje voor de cliënt en één boekje voor de begeleider met aanwijzingen om het gesprek aan te gaan.
Digitale rouwkoffer (website)
Hulpmiddel
Interactieve website voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. De website laat zien welke middelen passend zijn om cliënt te ondersteunen in tijden van verlies en rouw. Ook worden suggesties aangereikt voor ondersteunende materialen.
Tips over zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer, een format met tips ter ondersteuning bij het voeren van een gesprek over proactieve zorgplanning met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Het bevat een aantal onderwerpen die in de gesprekken aan de orde kunnen komen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.