Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg

Zelf een hulpmiddel aanbieden?

Stuur een e-mail naar de screeningscommisie hulpmiddelen palliatieve zorg.

Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
19 resultaten gevonden
Palliatieve zorg, met wie kan ik lokaal samenwerken (infographic)
Hulpmiddel
Infographic voor zorgverleners om de lokale situatie qua palliatieve zorgverlening (lichamelijk, psychisch, sociaal) te beschrijven om daarna het gesprek aan te gaan.
Familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer die artsen en verpleegkundigen handvatten biedt voor het voeren van een familiegesprek over ingrijpende behandelbeslissingen, bijvoorbeeld om een levensondersteunende behandeling te staken.
Levenspad palliatieve zorg (handreiking)
Hulpmiddel
Het 'Levenspad palliatieve zorg' is bedoeld als wegwijzer in de palliatieve zorg. Het geeft inzicht in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten.
Afscheid nemen en herdenken (toolbox)
Hulpmiddel
Deze toolbox biedt een overzicht van voorbeelden en werkvormen voor zorgverleners om afscheid en verlies van cliënten vorm te geven en concreet te maken.
Palli (vragenlijst)
Hulpmiddel
Vragenlijst voor zorgverleners om te bepalen of palliatieve zorg passend is voor cliënten met een verstandelijke beperking en in welke mate hun gezondheid achteruit is gegaan.
Gezichtsuitdrukkingen van pijn bij mensen met beperkte communicatiemogelijkheden: PACSLAC-D observatieschaal (poster)
Hulpmiddel
Poster waarmee pijn kan worden ingeschat en beoordeeld bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie die geen of slechts beperkte mogelijkheden hebben om te communiceren. Er is gebruik gemaakt van de PACSLAC-D observatieschaal.
Oud worden is leuk (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking bestaande uit twee boekjes waarmee begeleiders voorlichting over ouder worden kunnen geven aan cliënten met een licht verstandelijke beperking. Er is één boekje voor de cliënt en één boekje voor de begeleider met aanwijzingen om het gesprek aan te gaan.
Zorgen tot de laatste dag (e-book)
Hulpmiddel
E-book met casussen over palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking krijgen tips en handvatten om te gebruiken in de zorgverlening.
Digitale rouwkoffer (website)
Hulpmiddel
Interactieve website voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. De website laat zien welke middelen passend zijn om cliënt te ondersteunen in tijden van verlies en rouw. Ook worden suggesties aangereikt voor ondersteunende materialen.
Alles over de dood (handreiking)
Hulpmiddel
Handleiding voor begeleiders over het gebruik van de website 'Alles over de dood'. Op de website staat eenvoudige uitleg over de dood en rouwverwerking voor mensen met een verstandelijke beperking.
Rouwspeelgoed (website)
Hulpmiddel
Rouw- of uitvaartspeelgoed om kinderen of mensen met een verstandelijke beperking uitleg te geven over wat er gebeurt als iemand overlijdt. Zorgverleners kunnen het speelgoed zelf inzetten of ouders erop attenderen.
Zelfevaluatie: informatie voor netwerkcoördinatoren
Hulpmiddel
Informatie voor netwerkcoördinatoren over de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg.
Zorgpad Stervensfase (handreiking verpleeghuis)
Hulpmiddel
Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel voor zorgverleners in het verpleeghuis dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase in het verpleeghuis te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in een.
Tips over zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer, een format met tips ter ondersteuning bij het voeren van een gesprek over proactieve zorgplanning met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Het bevat een aantal onderwerpen die in de gesprekken aan de orde kunnen komen.
Palliatieve ZorgZoeker (keuzehulp)
Hulpmiddel
De Palliatieve ZorgZoeker is de sociale kaart van de palliatieve zorg. Het doel is het zorgaanbod in de palliatieve zorg en de beschikbare bedden in hospicevoorzieningen inzichtelijk te maken.
Met de dokter praten over ziek zijn en doodgaan (folder)
Hulpmiddel
Een folder om mensen met een verstandelijke beperking te informeren over het praten met de dokter over ziek zijn en dood gaan. In de folder staat op een eenvoudige wijze beschreven op welke momenten je dit kan doen, waarom het belangrijk is en wat er gebeurt met de inhoud van het gesprek.
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)
Hulpmiddel
De checklist palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kan gebruikt worden wanneer een patiënt met een verstandelijke beperking palliatieve zorg nodig heeft.
Signalering in de palliatieve fase (signaleringsset)
Hulpmiddel
Set 'Signalering in de palliatieve fase' helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers en het stapsgewijs in kaart te brengen. In een video vertellen een verzorgende en een specialist ouderengeneeskunde over de inzet van de methode. Een implementatiehandreiking is tevens beschikbaar.
Advance care planning voor wettelijk vertegenwoordigers, familie en begeleiding (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking om mensen met een verstandelijke beperking, hun wettelijk vertegenwoordigers, naasten en begeleiders te ondersteunen bij proactieve zorgplanning (advance care planning).
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.