Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Advance Care Planning voor mensen met een verstandelijke beperking (brochure)
Publicatie
De handreiking van vier pagina’s is gemaakt om (kwetsbare) mensen met een verstandelijke beperking, hun wettelijk vertegenwoordigers, naasten en begeleiders te helpen een weloverwogen mening te vormen over mogelijke onverwachte complexe medische situaties.
Gespreksformat + tips Advance Care Planning en Corona bij mensen met een verstandelijke beperking (handreiking)
Publicatie
Gespreksleidraad advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking en hulpvragen die gesteld kunnen worden met betrekking tot COVID-19 en mogelijk IC opname.
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)
Publicatie
Een checklist van vijf pagina’s welke voor cliënten in de palliatieve fase minimaal 1 keer per 3 maanden wordt ingevuld door de behandelaar en/of persoonlijk begeleider. Het doel van de checklist is om de randvoorwaarden voor het organiseren van palliatieve zorg voor de client in kaart te brengen.
Proactieve zorgplanning in zorglocaties voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie
Proactieve zorgplanning (advance care planning - ACP) is van groot belang in stabiele, maar zeker ook in acute situaties. Mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgprofessionals hebben een ACP-programma om proactieve zorgplanning in een zorgsetting te implementeren en borgen.
Proactieve zorgplanning voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie
Volgens het Kwaliteitskader palliatieve zorg is proactieve zorgplanning een continu en dynamisch proces van gesprekken over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Voor mensen met een verstandelijke beperking geldt dat zij naast de verstandelijke beperking ook vaker lichamelijke beperkingen, gezondheidsproblemen en gedragsproblemen hebben. Gezien de complexiteit van de doelgroep en de vele disciplines die betrokken kunnen zijn, brengt proactieve zorgplanning extra uitdagingen met zich mee in de interdisciplinaire samenwerking en organisatie van de zorg.
Terminale zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
Publicatie
Onderzoek naar de kennis en vaardigheden van medewerkers die zorg dragen voor terminale patiënten met een verstandelijke beperking.
Verbeteren palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie
In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is palliatieve zorg een extra uitdaging. Het implementeren van instrumenten of methodieken gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg kan helpen de palliatieve zorg in een zorgorganisatie te borgen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.