Scholingen

Scholingen

Catalogus | Overzicht van scholingen over palliatieve zorg

In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht van opleidingen en bij- of nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. De catalogus wordt continue aangevuld met nieuwe scholingen.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

Congressen en symposia over palliatieve zorg zijn niet opgenomen in de opleidingscatalogus. Voor een actueel aanbod van congressen en symposia ga je naar de agenda op Palliaweb.

Ondanks het feit dat PZNL en O²PZ de grootste zorgvuldigheid hebben betracht bij de vervaardiging en totstandkoming van de catalogus is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, onjuistheden bevat of achterhaald is. De beheerder van de catalogus is voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden niet aansprakelijk.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 juni 2024
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo - hbo - wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
Palliatieve zorg (post mbo-leergang)
Opleiding
De post mbo-leergang 'Palliatieve zorg' is bedoeld voor mbo-opgeleide verpleegkundigen die hun competenties willen vergroten om zorgvragers met een palliatieve zorgbehoefte beter te kunnen begeleiden.
Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over de specifieke aandachtspunten bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt ingegaan op morele dilemma's, zingeving, keuzes in behandeling en specifieke dilemma's.
Palliatieve zorg voor verzorgenden (meerdaagse scholing)
Opleiding
Verdiepende scholing waarin de cursist wordt gekoppeld aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg.
Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (workshop)
Opleiding
Workshop waarin deelnemers leren spreken met cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten over het naderende levenseinde, wensen, doelen, voorkeuren en de beslissingen die genomen moeten worden.
Het Levenspad gebruiken in de palliatieve zorg (e-learning)
Opleiding
Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden over de inzet van 'Het Levenspad' op basis van casuïstiek. Vanuit 'Het Levenspad' wordt door drie perspectieven (naasten, patiënt en professionals) naar het palliatieve proces gekeken.
Palliatieve zorg (post-hbo-leergang)
Opleiding
Leergang voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol als verpleegkundige voor zorgvragers in de palliatieve fase.
Besluitvorming in de palliatieve fase (incompany training)
Opleiding
Incompany training op locatie voor het gehele behandelteam, waarmee binnen de eigen organisatie de besluitvorming in het MDO kan worden vormgegeven.
Gespreksvoering over het levenseinde (e-learning)
Opleiding
Onlinesessie waarin de deelnemer handvatten krijgt aangereikt om te praten over het leven en de eindigheid van het leven.
Zorgpad Stervensfase basismodule (e-learning)
Opleiding
E-learning over de opbouw en inzet van Zorgpad Stervensfase bij patiënten in de stervensfase.
Interculturele palliatieve zorg (e-learning)
Opleiding
Cursus over communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie en de verschillen in symptoombestrijding.
Kaderopleiding Palliatieve zorg
Opleiding
De Kaderopleiding Palliatieve Zorg vergroot de deskundigheid van artsen op het gebied van palliatieve zorg en rust hen toe deze kennis verder uit te dragen om de kwaliteit van palliatieve zorg in de ruimste zin van het woord te verbeteren.
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.