Regionaal nieuws

Nieuw: profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige
Nieuws Landelijk geplaatst op 20-05-2022
V&VN lanceerde op 20 mei 2022 het profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige. Een belangrijk moment, want met lancering van dit competentieprofiel is duidelijk welke competenties van een palliatieve zorg verpleegkundige verwacht mogen worden.
Gesignaleerd in de media #27
Nieuws Landelijk geplaatst op 19-05-2022
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: CaRe Award proefschrift Hille Voss, invloed van kanker op seks niet makkelijk bespreekbaar voor arts, euthanasie met wilsverklaring.
Zelfevaluatie Palliatieve Zorg bruikbaar in verstandelijk gehandicaptenzorg
Nieuws Landelijk geplaatst op 13-05-2022
De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is goed in te zetten in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking om de geboden palliatieve zorg in kaart te brengen. Dit blijkt uit een onderzoek waaraan tien zorgorganisaties meededen.
Aandacht voor zingeving in de thuissituatie
Nieuws Landelijk geplaatst op 10-05-2022
Vanuit onderzoeksproject PLOEG zijn instrumenten ontwikkeld om geestelijk verzorgers en zorgverleners te ondersteunen in de onderlinge samenwerking en bij de begeleiding van patiënten in de palliatieve fase in de thuissituatie.
Gesignaleerd in de media #26
Nieuws Landelijk geplaatst op 03-05-2022
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: start nascholingsoffensief palliatieve zorg, verschil inzicht arts en verpleegkundige bij levensverlengende behandeling.
Oproep: Programmasuggesties Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2022
Nieuws Landelijk geplaatst op 28-04-2022
De organisatie is op zoek naar programmasuggesties voor het Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2022 dat op 13 en 14 oktober plaatsvindt. Het thema van het congres is Palliatieve zorg: De pioniersfase voorbij. Door educatie naar integratie.
Janneke van Roij schrijft ‘Editor’s Choice’ bij studie naar seksualiteit en verbondenheid bij gevorderde kanker
Nieuws Landelijk geplaatst op 26-04-2022
Janneke van Roij, onderzoeker bij het IKNL, schrijft ‘Editor’s Choice’ bij studie naar seksualiteit en verbondenheid bij gevorderde kanker.
Herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase
Nieuws Landelijk geplaatst op 26-04-2022
De herziene richtlijn 'Obstipatie in de palliatieve fase' is nu beschikbaar. Deze richtlijn is gebaseerd op knelpunten uit de praktijk en wetenschappelijke literatuur over deze onderwerpen.
Nascholingsprogramma palliatieve zorg van start: KWF, Carend, O2PZ, PZNL, EPZ, Palliactief en LOCo slaan handen ineen
Nieuws Landelijk geplaatst op 25-04-2022
Het landelijke nascholingsprogramma 'Palliatieve zorg voor zorgverleners bij ongeneeslijke kankerpatiënten' is van start gegaan. Initiatiefnemers KWF, Carend, O2PZ, PZNL, EPZ, Palliactief en LOCo hebben de handen ineen geslagen.
Start commentaarfase richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase
Nieuws Landelijk geplaatst op 19-04-2022
De palliatieve zorg-richtlijnen 'Angst' en 'Depressie' zijn kort geleden naar betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, en patiëntenverenigingen gestuurd. De verenigingen hebben tot 23 mei 2022 om op- en aanmerkingen terug te sturen.
Contact