Regionaal nieuws

Samenvattingskaartjes richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen nu verkrijgbaar
Nieuws Landelijk geplaatst op 16-05-2023
Op het symposium ‘Wegwijs in de kinderpalliatieve zorg’ van 16 mei 2023 wordt de waaier met 25 samenvattingskaartjes gelanceerd die hoort bij de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen.
Inzet vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg in 2022 weer gestegen
Nieuws Landelijk geplaatst op 12-05-2023
In 2022 zijn 13.775 cliënten in de laatste fase van hun leven door vrijwilligers ondersteund. Dit is een stijging van zo’n 5% ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit de VPTZ registratierapportage 2022.
Kwaliteitshandboek Consultatie geüpdatet
Nieuws Landelijk geplaatst op 11-05-2023
Het ‘Kwaliteitshandboek Consultatie voor de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener’ is herzien. Naast veranderingen in de leesbaarheid, indeling en lay-out zijn enkele wijzigingen en tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd.
Gebruikersenquête PalliArts
Nieuws Landelijk geplaatst op 24-04-2023
Gebruikersenquête over het gebruik van de app PalliaArts.
FAQ-document over bekostiging en contractering palliatieve zorg
Nieuws Landelijk geplaatst op 19-04-2023
Over de bekostiging en contractering van palliatieve zorg zijn in het najaar drie scholingsbijeenkomsten gehouden. De vragen die nadien werden gesteld, zijn beantwoord in het ‘FAQ-document over bekostiging en contractering van palliatieve zorg’.
Webinar 'Nadenken over de toekomst bij hartfalen' op 25 mei 2023 
Nieuws Landelijk geplaatst op 14-04-2023
Op donderdagavond 25 mei vindt het webinar 'Nadenken over de toekomst bij hartfalen’ plaats. Deze avond wordt georganiseerd door PZNL, Carend, de Patiëntenfederatie en Harteraad.
Leerwerkplatform van start met Kick-off projectleiders
Nieuws Landelijk geplaatst op 06-04-2023
Op woensdag 6 april 2023 is met een Kick-off voor de projectleiders het Leerwerkplatform gestart. De projectleiders van de 15 gehonoreerde projecten uit Implementeren in palliatieve zorg ronde stimuleringsronde 1 van ZonMw hebben tijdens deze live bijeenkomst ook het digitale platform gezien.
Patiëntinformatie over palliatieve zorg nu beschikbaar in Inforium
Nieuws Landelijk geplaatst op 04-04-2023
Zorgverleners kunnen vanaf nu gevalideerde informatie over palliatieve zorg eenvoudig en veilig toesturen naar hun patiënten en naasten via Inforium.
Financiële vergoeding voor deelname aan PaTz
Nieuws Landelijk geplaatst op 01-04-2023
Er is een (vooralsnog eenmalige) financiële vergoeding voor deelname aan de PaTz groepen. Per PaTz groep kan één penvoerder deze financiële vergoeding aanvragen via een mail met vermelding van de naam van de PaTz groep.
Samen werken en leren in kansrijke en opschaalbare projecten in NPPZ II nu ook binnen het Leerwerkplatform mogelijk
Nieuws Landelijk geplaatst op 23-03-2023
Sinds begin maart is op het digitale platform Basecamp het Leerwerkplatform gelanceerd, waarin deelnemers van 15 kansrijke en opschaalbare projecten van het NPPZ II worden uitgenodigd om samen te werken en te leren.
Contact