Regionaal nieuws

De huisarts: “Samenwerken en inzichten delen”
Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Achterhoek, Oost-Achterhoek, West-Achterhoek en regio Zutphen geplaatst op 25-06-2024
Lidewij Broekhuizen, huisarts in Borculo, deelt in ons gesprek haar inzichten over het bieden van passende zorg in de laatste levensjaren.
Stand van zaken impuls Versterken hospicezorg
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 24-06-2024
Vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZII) is voor 2024 een impulssubsidie van 2,1 miljoen ter beschikking gesteld voor versterking hospicezorg.
Consortium PalZO
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 24-06-2024
Consortium palliatieve zorg Zuid-Oost (PalZO) is een samenwerkingsverband waarin organisaties uit 10 netwerken palliatieve zorg samen met het expertisecentrum palliatieve zorg Radboudumc, ROC's, Hogescholen en PZNL werken aan verbetering van palliatieve zorg in een groot deel van Gelderland en Noord-Brabant en de kop van Noord-Limburg.
Norschoten ervaart voordeel van incompany basis scholing palliatieve zorg
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 20-06-2024
KWF basis scholing palliatieve zorg
Deskundigheidsbevordering in ons Consortium
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 20-06-2024
In een recente inventarisatie is in beeld gebracht welke visies er zijn op deskundigheidsbevordering in de palliatieve zorg in onze regio en welke behoeften er leven op het gebied van deskundigheidsbevordering
Brochure Beslissingen bij het levenseinde herzien
Nieuws NPZ Limburg geplaatst op 20-06-2024
De brochure Beslissingen bij het levenseinde: een handreiking bij het nadenken over keuze in behandeling of zorg is herzien (mei 2024).
Voorstellen nieuwe projectleider: Claudia van Bochove
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 14-06-2024
Graag stellen we Claudia Bochove voor. Per 1 juli is zij begonnen als projectleider in het netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe, ter ondersteuning van Berdine Koekoek, de netwerkcoördinator. Claudia blijft in principe tot eind van het jaar voor gemiddeld 6-8 uren per week. Zij zal zich met name bezighouden met het project proactieve zorgplanning en de aansturing van de werkgroepen binnen dit project. Claudia is bereikbaar via claudia.vanbochove@fermatecares.nl en/of tel: 06-10792762.
Stepping Stones als nieuw lid van het netwerk verwelkomd
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 14-06-2024
De organisatie Stepping Stones ondertekende 5 juni jl. het convenant en is daarmee het 25ste lid van ons netwerk. Ze zijn ook lid geworden van het netwerk dementie. “Stepping Stones biedt ouderen met dementie een fijne, waardige en liefdevolle plek om te wonen. De eerste zorgvilla opende in 2007 haar deuren en inmiddels zijn er villa’s door heel Nederland. In onze regio zijn dit Villa Astra en Villa Marianna in Apeldoorn. Stepping Stones is onderdeel van de Korian Groep.”
Motie onderwijs palliatieve zorg in de zorgopleidingen aangenomen
Nieuws NPZ Eemland geplaatst op 12-06-2024
Met de grootst mogelijke meerderheid heeft de Tweede Kamer op 4 juni de motie van Wieke Paulusma en Sophie Hermans over de aanwezigheid van onderwijs over palliatieve zorg in de zorgopleidingen aangenomen; alle fracties stemden voor.
Herziene richtlijn Koorts in de palliatieve fase gepubliceerd 
Nieuws NPZ Eemland geplaatst op 12-06-2024
De herziene multidisciplinaire richtlijn koorts in de palliatieve fase is gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor met name internist-oncologen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. 
Contact