Zorgverleners

Informatie voor hulpverleners

Het is belangrijk dat mensen werkzaam in de palliatieve zorg op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, informatie enzovoort binnen de palliatieve zorgverlening in de regio, maar ook in het land. Op deze pagina vindt u informatie over:

  • het aanbod van palliatieve zorg in uw regio en in het land. Adresgegevens kunt u daarna terugvinden in Zorg in uw Regio.
  • richtlijnen, kwaliteitsinstrumenten, communicatie 
  • scholing en deskundigheid; van leergangen tot trainingen en themabijeenkomsten. Wat bieden zij en waar vindt u meer informatie? Ook hier weer regionaal en landelijk.

Onder agenda vindt u aankondigingen, programma's van scholingsbijeenkomsten. Onder actueel wordt u ge├»nformeerd over nieuwszaken uit de wereld van de palliatieve zorgverlening.

Contact