Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant

In Nederland zijn zeven Consortia Palliatieve Zorg actief, met als doel samenhang te brengen in onderzoek, onderwijs en (zorg)praktijk.

Het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant is één van de zeven consortia. Het is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het MUMC+ (EPZ-M), de zes Netwerken Palliatieve Zorg (Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg, Midden-Limburg, Oostelijk Zuid-Limburg, Westelijke Mijnstreek en Heuvelland), het Netwerk Integrale Kindzorg (kinderpalliatieve zorg), Universiteit Maastricht,  de ROC’s (Vista college, Gilde opleidingen, Ter Aa, Summa), Hogescholen Zuyd en Fontys en onderzoekers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg, MUMC+ en Ciro. 

“In 2025 is iedere burger in Limburg en Zuidoost-Brabant, zodra dat nodig is, verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste plaats op het juiste moment en door de juiste zorgverlener / ondersteuning”.

Deze missie van het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant wordt bereikt door het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio door middel van het faciliteren van de samenwerking van diverse partijen, waarbij zorg, onderzoek en onderwijs geïntegreerd is.

De optimalisatie van de kwaliteit van de palliatieve zorg wordt bewerkstelligd door de specifieke competenties en expertise van de verschillende partijen te combineren, de innovatiekracht te verhogen, door te leren van elkaar en te focussen op gemeenschappelijke doelstellingen.

Het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant focust  op onderwijs, transmurale zorg, chronisch zieken en wilsonbekwame patiënten (mensen met dementie of een verstandelijk beperking). Alle partners in het Consortium werken proactief samen vanuit betrokkenheid, daadkracht en professionaliteit.

Beoogde resultaten van de samenwerking zijn:

 • Het bewustzijn van de burgers in Limburg en Zuidoost-Brabant t.a.v. palliatieve zorg, (inclusief tijdig stilstaan bij het levenseinde) is vergroot.
 • Het bewustzijn, kennis en vaardigheden over palliatieve zorg (inclusief tijdig stilstaan bij levenseinde) bij zorgverleners in Limburg en Zuidoost-Brabant is vergroot.
 • De kwaliteit van de palliatieve zorg in de eerste lijn is verbeterd door het intensiveren van samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen, een toegankelijk en beschikbaar aanbod van geestelijke zorg en een versterkte samenwerking bij mensen met dementie.
 • De kwaliteit van de palliatieve zorg voor patiënten met chronisch orgaanfalen en kwetsbare ouderen is verbeterd.
 • In de onderwijs, - onderzoeks- en praktijkprojecten is patiëntenparticipatie duurzaam versterkt.

Speerpunten van het Consortium zijn het implementeren van proactieve zorgplanning, het vergroten van het aantal PaTz- groepen en het vergroten van het bewustzijn over palliatieve zorg.

 • PASEMECO, Development and Evaluation of a Multi-Purpose Toolbox offering an Integrated Blended Program for Palliative Care in Undergraduate Medical Curricula. https://www.pasemeco.nl/
 • De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost- Brabant, EDUPAL https://palliatievezorg.mumc.nl/rapporten-en-artikelen-edupal
 • Gewenste zorg in de laatste levensfase https://www.andersbeterwm.nl/wat-doen-we/gewenste-zorg-in-laatste-levensfase
 • Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg. https://palliaweb.nl/projecten/patientenparticipatie-bij-de-projecten-van-pallian
 • Advance care planning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking: ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een ACP programma https://www.koraal.nl/gehandicaptenzorg/wat-maakt-ons-bijzonder/zorg-dichtbij/advance-care-planning
 • Dedicated Kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten. https://dedicatedwerkwijze.nl/
 • I-Harp, tijdige herkenning van palliatieve zorgbehoeften bij mensen  met  gevorderd hartfalen. https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/palliantie-meer-dan-zorg/tijdige-herkenning-van-palliatieve-zorgbehoeften-bij-patienten-met-gevorderd-chronisch-hartfalen-i/
 • Mordyc studie; morfine als behandeling voor patiënten met gevorderd COPD, https://mediator.zonmw.nl/mediator-47/morfine-helpt-copd-patienten-zonder-nadelig-effect/
 • Centrum voor Levensvragen Limburg, https://palliaweb.nl/netwerken-limburg/patienten-en-naasten/centrum-voor-levensvragen.

OVER DE REFEREERBIJEENKOMST
De bijeenkomst op 18 april 2024 is bedoeld om verdieping te geven op een drietal inhoudelijke thema’s. Daarnaast is het doel om te leren van elkaar, elkaar te leren kennen en elkaar weten te vinden ten behoeve van een betere patiëntenzorg in de regio.
We beogen een bijeenkomst waarin iedere deelnemer actief bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering op het specialistische niveau.

VOOR WIE
Consulenten palliatieve zorg uit Limburg Zuidoost Brabant

ACCREDITATIE
Accreditatie (3 punten) is toegekend voor 
verpleegkundigen (V&VN), verpleegkundig
specialisten (VSR), huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde en medisch specialisten
(ABAN)

AANMELDEN
Via deze link: Aanmeldformulier Refereerbijeenkomst consulenten LZOB op 18 april 2024 Survey (surveymonkey.com)
Deelname is kosteloos. Er is plek voor 50 deelnemers.
De uiterlijke aanmelddatum is 1 april 2024
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Sandra Boots: s.boots@pznl.nl

Het programma 18 april 2024:
18.00 - 18.15 Inloop met soep en broodjes en kennismaking
18.15 - 18.30 Welkom en introductie door Marieke van den Beuken, hoogleraar Palliatieve geneeskunde MUMC
18.30 - 19.15 Wensen van nabestaanden tavaangeboden nazorg na overlijden. Monique Blezer Verpleegkundig Specialistvan het TOPAT team Zuyderland
19.15 - 20.00 Netwerkanalyse mbtpijnmedicatie
Marieke van den Beuken
20.00 - 20.50 Morele stress
Esther Diederen, geestelijk verzorger MUMC
20.50 - 21.00 Plenaire afsluiting door Marieke van den Beuken

Locatie: Antje aan de statie, Stationsplein 1 in Weert.

Zie HIER de pdf van het programma.

Het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg is een netwerk waarin betrokkenen uit het mbo, hbo en wo zorgonderwijs, bij- en nascholingen en functiegerichte opleidingen samenwerken met onderzoekers en professionals uit de zorgpraktijk met het ultieme doel om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren. https://palliaweb.nl/onderwijs/onderwijsknooppunten.  

Het Onderwijsknooppunt werkt aan:

 • Het faciliteren van de implementatie van het onderwijsraamwerk 2.0 palliatieve zorg  in de mbo en hbo opleidingen zorg en welzijn. https://www.o2pz.nl/actueel/publicaties/1761450.aspx?t=Onderwijsraamwerk-palliatieve-zorg-20
 • De realisatie van een digitale onderwijskaart op Palliaweb https://palliaweb.nl/onderwijs/onderwijskaart
 • Het organiseren van een scholing over palliatieve zorg voor docenten van ROC’s en hogescholen
 • Het organiseren van een e-learning voor gastdocenten (consulenten palliatieve zorg) over didactische vaardigheden.
 • Het organiseren van een community of practice waar docenten, studenten, patiëntenonderzoekers en professionals kennis en ervaring uitwisselen en van elkaar leren
 • Het optimaliseren afstemming tussen praktijk- onderwijs- onderzoek

Zie hier de poster van het onderwijsknooppunt.

Zie hier een terugblik op het allereerste symposium van het onderwijsknooppunt, 23 april 2024.

20240123_202713.jpg

 • Jolanda Timmermans –Joosten, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg info@palliatievezorg-ozl.nl
 • Marian Kessels, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg, mariankessels@viecuri.nl
 • Regi van der Burgt:  coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant r.vanderburgt@stichtingkoh.nl
 • Annemie Courtens: coördinator Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+  a.courtens@mumc.nl
 • Desiree Mertens: coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg desiree.meertens@dezorggroep.nl
 • Els Knapen:  coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek  e.knapen@zuyderland.nl
 • Veron Schrijnemaekers, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland veron.schrijnemaekers@mumc.nl
 • Judith Meijers, universitair Hoofddocent HSR Universiteit Maastricht j.meijers@maastrichtuniversity.nl
 • Daisy Janssen, Hoogleraar Ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht en Ciro, daisyjanssen@ciro-horn.nl
 • Manon Beckers, patiëntvertegenwoordiger
  m.beckers-houx@hetnet.nl
 • Marianne van der Donk, patiëntvertegenwoordiger
  mcjvanderdonk@ziggo.nl
 • Ilse van Luijn: docent verpleegkunde bij Fontys
  i.vanluijngijsbers@fontys.nl
 • Sabine Pieters: docent verpleegkunde bij Zuyd Hogeschool, ambassadeur onderwijsknooppunt
  sabine.pieters@zuyd.nl
 • Albine Moser: hoofddocent en senior onderzoeker bij Zuyd Hogeschool ambassadeur onderwijsknooppunt
  albine.moser@zuyd.nl
 • Elke Heiligers: onderwijskundige bij Gilde Opleidingen
  e.heijligers@rocgilde.nl
 • Philo Logister, opleidingsmanager Academie verpleegkunde Zuyd Hogeschool, philo.logister@zuyd.nl
 • Annette Bour: docent en BPV coördinator bij Vista College
  a.geurts@vistacollege.nl
 • Cathelijn Strijbosch: docent verpleegkunde bij ROC Ter AA
  cjw.strijbosch@roc-teraa.nl
 • Harma Pierik: docent verpleegkunde SUMMA College
  h.pierik@summacollege.nl
 • Nynke de Jong: onderwijskundige en universitair hoofddocent bij de Universiteit Maastricht n.dejong@maastrichtuniversity.nl
 • Romy van den Booren, coördinator Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Limburg en Zuidoost Brabant
  info@niklimburg.nl

https://palliaweb.nl/netwerk-zuidoostbrabant

https://palliaweb.nl/netwerken-limburg

https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/consortia-palliatieve-zorg

https://palliatievezorg.mumc.nl/

https://www.zuydprofessional.nl/opleidingen/palliatieve-zorg-interprofessioneel

https://www.zuydprofessional.nl/opleidingen/palliatieve-zorg-voor-verzorgenden

Visual Onderwijsknooppunt (nog in ontwikkeling)

Contact