Agenda

Verdiepingstraining zingeving in de palliatieve zorg 4 september / 16 oktober 2023 De Netwerken Palliatieve Zorg Noord en Midden-Limburg hebben samen met de Centra voor Levensvragen een scholingscyclus 'Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg' ontwikkeld. 
Kennismaking 'Proeven' aan zingeving 4 oktober 2023 De Netwerken Palliatieve Zorg Noord en Midden-Limburg bieden weer een scholingscyclus  “Zingeving en Levensvragen” aan.
Filmavond Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland 5 oktober 2023 Het Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland organiseert, in samenwerking met Lumière Cinema, geregeld filmavonden met als doel de palliatieve zorg onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.
Basiscursus Zingeving 23 oktober / 27 november 2023 De Netwerken Palliatieve Zorg Noord en Midden-Limburg bieden weer een scholingscyclus  “Zingeving en Levensvragen” aan, die samen met de Centra voor Levensvragen is ontwikkeld.
Multidisciplinaire Casuistiekbespreking (On)gewenste zorg in de palliatieve fase, ……. moet alles wat kan…? 23 oktober 2023 De bespreking wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht Heuvelland. (On)gewenste zorg in de palliatieve fase, ……. moet alles wat kan…? Palliatief redeneren is een continu proces waarbij het comfort van de patiënt centraal staat. Hierbij tref je soms situaties aan waarbij de vraag rijst of een mogelijke behandeling om comfort te bieden nog wel wenselijk is, te belastend is, het gewenste effect snel genoeg gaat hebben.
Multidisciplinaire Casuïstiekbespreking Palliatieve sedatie, de nieuwe richtlijn 6 november 2023 De bespreking wordt georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht-Heuvelland. Ingegaan wordt op palliatieve sedatie in het algemeen en op de wijzigingen in de nieuwe richtlijn.
Festival voor mijn dood 28 september 2024 Save the Date
Contact