Agenda

Casuistiekbespreking Palliatieve sedatie, de nieuwe richtlijn 27 maart 2023 De bespreking wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht Heuvelland. Ingegaan wordt op palliatieve sedatie in het algemeen en op de wijzigingen in de nieuwe richtlijn.
Themabijeenkomst Zingeving en diversiteit in de zorg: rol van geestelijk verzorgers 18 april 2023 Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg.
Bijeenkomst en rondleiding laatste zorg 26 april / 7 juni 2023 De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht Heuvelland in samenwerking met Coöperatie DELA op 26 april, 10 mei en 7 juni 2023.
Filmavond Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland 11 mei - Save the date! 11 mei 2023 Het Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland organiseert, in samenwerking met Lumière Cinema, geregeld filmavonden met als doel de palliatieve zorg onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Dit voorjaar is er op donderdagavond 11 mei een speciale vertoning van de film 'Plus que jamais' met aansluitend de gelegenheid tot discussie en/of het stellen van vragen aan een inhoudsdeskundige. Medio april kun je bij het filmhuis een ticket kopen voor een gereduceerd bedrag.
Symposium 'De (ouderen)zorg in Maastricht Heuvelland past ons allemaal'. Save the date! 22 juni 2023 Dit symposium wordt georganiseerd door de samenwerkende ketens/netwerken palliatieve zorg, CVA, dementie, kwetsbare ouderen.
Contact