Netwerk Westelijke Mijnstreek

logo-NPZ-wetselijke-mijnstreek-(1).png

Het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek omvat de gemeenten Sittard-Geleen-Born, Stein, Beek en Schinnen en heeft betrekking op ongeveer 153.000 inwoners. Het is een samenwerkingsverband sinds 2002 tussen alle instellingen die betrokken zijn bij palliatieve zorg (thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties).

U kunt contact opnemen met het netwerk via de netwerkcoördinator drs. Els Knapen:

De Netwerkpartners van de Westelijke Mijnstreek zijn:

Een gezamenlijk filmpje van de drie hospices in onze regio, zie https://youtu.be/ymGgHW2IlUE

Klankbordgroep 
Het Netwerk heeft een actieve klankbordgroep. Het doel deze groep is om vanuit zorgvragersperspectief bij te dragen aan optimalisatie, toegankelijkheid en continuïteit van palliatieve zorg waarin de individuele zorgvrager de regie voert. De taken en activiteiten van de klankbordgroep zijn te vatten onder de noemer “gevraagd en ongevraagd adviezen geven vanuit zorgvragersperspectief aan de diverse geledingen in het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek.
 

Contact