Patiënten en naasten

U heeft het bericht gekregen van uw arts dat u niet beter kunt worden.
Dit  kan maken dat u geconfronteerd wordt met vragen zoals:

  • met welke veranderingen krijg ik te maken
  • waar kan ik terecht voor informatie
  • waar kan ik terecht met mijn verhaal
  • waar kan ik terecht als ik achteruit ga
  • hoe behoud ik de regie  

De zorg en ondersteuning die u nu nodig heeft, heet Palliatieve zorg. Deze site verwijst naar organisaties die u kunnen helpen. Op de website overpalliatievezorg.nl vindt u informatie over de vragen die u kunt hebben en ervaringen van anderen. Heeft u zorg nodig, kijk dan ook eens in het overzicht onder Zorg in uw regio.

Klik hier voor de contactgegevens van het netwerk dat hoort bij de gemeente waarin u woont.

Contact