Netwerk Oostelijk Zuid-Limburg

Het netwerk palliatieve zorg Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) is een samenwerking van zorgvragers, professionele zorgaanbieders en -zorgverleners en organisaties van vrijwilligerswerk op het gebied van palliatieve zorg in de regio.

De samenwerking heeft tot doel de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio te optimaliseren. Tot de regio behoren de gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Voerendaal.

U kunt voor vragen en informatie contact opnemen met het netwerk via de netwerkcoördinator Jolanda Timmermans-Joosten. 

  • contact per mail
  • Telefoon: 06 - 57 31 66 97  (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 16.30 uur)
  • Postadres: Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg, Postbus 149, 6440 AC Brunssum 

N.B. : Wilt u als hulpverlener telefonisch advies over palliatieve zorg bij een patiënt, bel dan rechtstreeks met:

  • Transmuraal Ondersteunend en Palliatie Adviesteam, regio Zuyderland : 088 - 4598008
  • Het Regionaal Consultatieteam Palliatieve Zorg: 0900 - 7255486

De volgende zorgaanbieders nemen deel aan het netwerk:

Daarnaast participeert een vertegenwoordiging van zorgvragers in het netwerk.

Door middel van de nieuwsbrief houdt het netwerk geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen in en activiteiten van het netwerk en de palliatieve zorg. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar, aan het eind van elk kwartaal, en wordt digitaal toegestuurd.

U kunt zich abonneren door het mailen van uw naam naar het netwerk PZ OZL , o.v.v. aanmelden Nieuwsbrief.

De laatste nieuwsbrieven kunt u onderstaand inzien en downloaden:

Contact