De netwerken

Organisatie van zorg in de laatste levensfase

De Palliatieve Zorg in Nederland is georganiseerd in netwerken. Een netwerk palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio met als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Deze website is een gezamenlijk initiatief van de netwerken van Limburg en geeft informatie voor zorgvragers en zorgverleners over allerlei zaken met betrekking tot palliatieve zorgverlening; zorgaanbod, bekostiging, scholing en deskundigheid enzovoort.
Daarnaast zijn de netwerken in de regio Limburg partners in het consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant. De netwerken worden ondersteund door en zijn landelijk vertegenwoordigd in Stichting PZNL.

Palliatieve zorg Limburg streeft de volgende doelen na: 

  • Het versterken van de onderlinge samenwerking
  • Het vergroten van de beschikbaarheid van de palliatieve zorg in Limburg
  • Het verspreiden van kennis en kwaliteit van palliatieve zorg middels deskundigheidsbevordering
  • Het borgen van aanwezige kennis en het goed inzetten van deze kennis
  • Het verbeteren en borgen van kwaliteit van palliatieve zorg

Palliatieve zorg Limburg bestaat uit vijf netwerken, verdeeld over 5 regio's: 

‚Äč

 

 

 

 

 

Contact