Inschrijven Symposium 'Thuis Sterven' - 3 april 2024

  • Datum 03-04-2024
  • Tijd 9.30 - 16.00 uur
  • Locatie Van der Valk - Hotel Leeuwarden

Sorry.jpg


Stichting Sichtpunt bestaat dit jaar vijf jaar! Dat willen we samen met jou vieren!

Omdat we al vanaf de oprichting nauw samenwerken met de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân en SCEN Friesland, organiseren we samen een symposium met als thema 'Thuis Sterven'.

In de 'palliatieve fase' krijgen veel patiënten, mantelzorgers en zorgverleners in Friesland te maken met Thuis-Sterven.pngzogenaamde levensvragen. Sichtpunt wordt daarom steeds vaker ingezet voor consulten, trainingen en voorlichting. Rondom het thema 'Thuis Sterven' bieden we op woensdag 3 april 2024 een gevarieerd programma dat aansluit op diverse zingevingsvraagstukken die we tegenkomen in de praktijk.

Tijdens het symposium zijn er plenaire sessies en inhoudelijke workshops. Bovendien hebben we een heuse College Tour in de grote zaal. We hopen met het symposium de maatschappelijke bewustwording te vergroten en onze gezamenlijke ambities te bestendigen. We nodigen je van harte uit om hieraan deel te nemen.


Doelgroep

cliënten | geestelijk verzorgers | gemeenten | huisartsen | inwoners van Fryslân | kerken | mantelzorgers | medewerkers Dokterswacht | medewerkers hospices en VPTZ | medewerkers sociaal werk | medisch specialisten | netwerkorganisaties | ouderenbonden | patiënten | physician assistants | praktijkondersteuners | provincie | SCEN-artsen | specialisten ouderengeneeskunde | verpleegkundig specialisten | verpleegkundigen | verzorgenden | welzijnsmedewerkers

Locatie

Van der Valk - Hotel Leeuwarden

Tijd

Van 9.30 - 16.00 uur

Kosten

Gratis

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en nog in behandeling bij de volgende verenigingen:
SKGV

Accreditatie is reeds toegezegd door de volgende verenigingen:
ABAN | 4 punten
LV POH-GGZ | 4 punten
NVvPO | 4 punten
VSR | 4 punten
V&VN | 4 punten (categorieën: complementaire zorg, dementieverpleegkunde, geriatrie-gerontologie, GGZ, palliatieve zorg, POH-S)

Wanneer jouw beroepsvereniging er niet bij staat, ontvang je na afloop van het symposium een certificaat van deelname.


Programma

9.30 uur
Inloop/ontvangst

10.00 uur
Opening door Klaus Boonstra, bestuurder VPTZ Zuidwest Friesland en lid van het Provinciaal Regiegroepoverleg van de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân

10.10 uur
Signaleren en verkennen wat van betekenis is voor de palliatieve patiënt, en dit integreren in de zorgplanning door prof.dr. Yvonne Engels, Hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg, RadboudUMC

11.00 uur
Samenwerking rondom de patiënt thuis door drs. Ietje de Vries, huisarts, voorheen praktijkhoudend in Beetsterzwaag en kaderhuisarts GGZ en drs. Evert Kronemeijer, geestelijk verzorger Stichting Sichtpunt

11.50 uur
Informatiemarkt en lunchpauze

13.00 uur
Workshopronde 1

14.00 uur
Korte pauze en wissel zalen

14.20 uur
Workshopronde 2

15.30 uur
Liedje voor jou, een muzikale wrap-up door Barbara Breedijk, muzikaal comédienne, Comedy op maat

15.55 uur
Afsluiting


Workshops
Klik op de titel voor meer informatie over de workshop (opent in een nieuw tabblad)

1. Euthanasie bij dementie, de controverses voorbij?

2. College Tour over Thuis Sterven

3. Euthanasie en dementie, wie beschikt?

4. Geven en ontvangen, vasthouden en loslaten, afscheid nemen en rouwen...

5. Kinderen/jongeren gaan niet dood, toch...?

6. Tussen maakbaarheid en machteloosheid

7. Zorg voorbij de gebaande paden

8. Liefdevol nabij


 

Contact