Training Gespreksvoering over het levenseinde

Naar aanleiding van de inzet van onze instrumenten van de pilots Proactieve zorgplanning op de Friese werkvloer hoorden we van medewerkers van onze netwerkorganisaties dat ze het moeilijk vinden het gesprek aan te gaan met de bewoner, client of patient. Daarom organiseren we speciale gratis digitale avondtrainingen over Gespreksvoering over het levenseinde. De Zoomsessies van stichting STEM worden gegeven door Jacqueline Tijhaar en Liesbeth van Reek.


Klik op deze link voor meer informatie over de training en om je aan te melden voor één van de sessies in 2023.

Contact