Penvoerderschap

Iedereen moet verzekerd zijn van goede palliatieve en terminale zorg, op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Daarom subsidieert het ministerie van VWS een landelijk dekkend netwerk van regionale netwerken palliatieve zorg. Deze netwerken hebben als doel om de palliatieve en terminale zorg in Nederland verder te verbeteren.

ROS Friesland is penvoerder van de vijf netwerken in de provincie en beheert de budgetten en de aanvragen daarvoor. Ook verzorgt ROS Friesland de netwerkco√∂rdinatie voor de Regeling palliatieve terminale zorg. Uit deze regeling subsidieert VWS de netwerken palliatieve zorg. Ga naar ROS Friesland.

ondertekening-addendum.jpeg

Op 11 juli 2023 ondertekenden ROS Friesland en onze netwerkvoorzitters een addendum met een 'verfijning' op de huidige overeenkomst, waarin onze samenwerking wordt bestendigd.

Op de foto van links naar rechts: Femke Peters, Sandra Scherstra, Johanna Rinsma en Marion de Vries

Contact