PAT (Palliatief Advies Team)

Een team van medisch specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en geestelijk verzorgers, maar ook specialisten ouderengeneeskunde en eventueel gespecialiseerde verpleegkundigen uit de thuiszorg die met in het ziekenhuis opgenomen patiƫnten bespreken wat hun wensen zijn en welke ondersteuning of zorg nodig is.

PAT Leeuwarden telefoonnummer: 058 - 286 31 87 of mail: pat@mcl.nl

PAT Sneek mail: pat@antoniuszorggroep.nl

PAT Heerenveen contact via huisarts of medisch specialist van patiƫnt

PAT Drachten telefoonnummer: 0512 - 588 496

Contact