Sichtpunt: voor levensvragen

Bij Stichting Sichtpunt kan men terecht voor elke levensvraag. Vragen over het leven, waar niet direct een antwoord op te vinden is, ook wel ‘trage’ vragen genoemd. De geestelijk verzorgers van Stichting Sichtpunt zoeken samen met de cliënt naar houvast en perspectief, zonder oordeel en met aandacht.

Wil je als professional of als vrijwilliger iemand in contact laten komen met één van de geestelijk verzorgers van Sichtpunt? Klik dan hier.

Misschien wil je zelf graag meer weten over het herkennen van levensvragen bij mensen waarmee je werkt. En hoe je daarmee kunt omgaan. Of je wilt graag in gesprek met iemand over zingeving en zoekt handvatten om dat te doen. Sichtpunt organiseert diverse trainingen en workshops. De trainers zijn geregistreerde geestelijk verzorgers, aangesloten bij de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers (VGVZ).

Voor direct contact: mail naar info@sichtpunt.frl of bel met 06 - 29 35 55 78.

Contact