Pal voor U

Een landelijk platform wat al sinds 2010 patiëntenvoorlichting geeft over palliatieve zorg via magazines en themaboekjes. Vertegenwoordigers van de netwerkorganisaties ontvangen ieder jaar een aantal magazines ter verspreiding in de eigen organisatie.

Ook voorziet dit platform in themaboekjes die opvraagbaar zijn via Uitgeverij ZeZZ. Ga naar de website om magazines of themaboekjes te bestellen.

Contact