Pilots Proactieve Zorgplanning op de Friese werkvloer

Bijeenkomst donderdag 8 juni 2023

Ben je lid van één van de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân of werkzaam in een huisartsenpraktijk in Friesland en geinteresseerd in deelname aan de bijeenkomst 'In gesprek... communiceren in en over palliatieve zorg' op donderdag 8 juni 2023 in Van der Valk - Hotel Sneek? Klik dan hier voor meer informatie en aanmelden.

 


 

Eén van onze doelstellingen binnen de netwerken palliatieve zorg is te voldoen aan het kwaliteitskader palliatieve zorg NL. Een belangrijk deel binnen dit kader is de wensen, waarden en behoeften van de cliënt/patiënt vroegtijdig in beeld te brengen.

Dit proces van vooruit denken, plannen en organiseren (Proactieve Zorgplanning, ook wel advance care planning of ACP genoemd) heeft een positief effect op het welbevinden van de patiënt/cliënt en diens naasten en de kwaliteit van zorg. Ook kan het proces bijdragen aan het versterken van de autonomie van de patiënt in relatie tot de kwaliteit van gezamenlijke besluitvorming.

In Friesland werken de vijf netwerken aan het verbeteren van Proactieve Zorgplanning op de werkvloer. We hebben een vertaalslag gemaakt van het kwaliteitskader palliatieve zorg naar de Friese werkvloer. We hebben gekeken naar de invloed die je als zorgverlener zelf kunt hebben in dit proces en welke impact dit kan hebben op de cliënt/patiënt en op de werkwijze van directe collega's. Er zijn opdrachten geformuleerd, nulmetingen gedaan en er zijn instrumenten ontwikkeld om samen te zorgen voor nog beter passende zorg in de palliatieve fase.

Kijk hier naar de eerste presentatie van Proactieve Zorgplanning op de Friese werkvloer op 20 januari 2022.

Klik hier voor een impressie van de netwerkbijeenkomst in mei 2022.

instrumenten-NPZF.png

Als je meer wilt weten over de verschillende instrumenten en als je ze ook binnen jouw eigen organisatie wilt inzetten, dan kan dat vanaf nu. Klik hieronder op het product om het te bestellen en voor meer achtergrondinformatie over het product.


pilot-de-dood-uit-de-pot.png


pilot-speeddate-praatkaart.png


pilot-mijn-zorgmap-(1).png


pilot-pazp-(3).png


pilot-wensenboekje.png


 

Contact