Proactieve Zorgplanning op de Friese werkvloer

instrumenten-NPZF.pngEén van onze doelstellingen binnen de netwerken palliatieve zorg is te voldoen aan het kwaliteitskader palliatieve zorg NL. Een belangrijk deel binnen dit kader is de wensen, waarden en behoeften van de cliënt/patiënt vroegtijdig in beeld te brengen.

Dit proces van vooruit denken, plannen en organiseren (Proactieve Zorgplanning, ook wel advance care planning of ACP genoemd) heeft een positief effect op het welbevinden van de patiënt/cliënt en diens naasten en de kwaliteit van zorg. Ook kan het proces bijdragen aan het versterken van de autonomie van de patiënt in relatie tot de kwaliteit van gezamenlijke besluitvorming.

In Friesland werken de vijf netwerken aan het verbeteren van Proactieve Zorgplanning op de werkvloer. We hebben een vertaalslag gemaakt van het kwaliteitskader palliatieve zorg naar de Friese werkvloer. We hebben gekeken naar de invloed die je als zorgverlener zelf kunt hebben in dit proces en welke impact dit kan hebben op de cliënt/patiënt en op de werkwijze van directe collega's. Er zijn opdrachten geformuleerd, nulmetingen gedaan en er zijn instrumenten ontwikkeld om samen te zorgen voor nog beter passende zorg in de palliatieve fase.

We maken steeds een compilatievideo van de bijeenkomsten om de progressie in beeld te brengen over Proactieve Zorgplanning op de Friese Werkvloer.

 

 

 Klik hier voor de eerste impressie (symposium NPZF op 20 januari 2022, presentatie Proactieve Zorgplanning op de Friese werkvloer

 

 

 Klik hier voor de tweede impressie (netwerkbijeenkomst op 12 mei 2022)

video-play.jpeg
 

 

 


Klik hier voor de derde impressie (vervolgbijeenkomst 8 juni 2023)

Als je meer wilt weten over de verschillende instrumenten en als je ze ook binnen jouw eigen organisatie wilt inzetten, dan kan dat vanaf nu. Klik hieronder op het product om het te bestellen en voor meer achtergrondinformatie over het product.


pilot-de-dood-uit-de-pot.png


pilot-speeddate-praatkaart.png


pilot-mijn-zorgmap-(1).png


pilot-pazp-(3).png


pilot-wensenboekje.png


 

Contact