Proactieve Zorgplanning

Wat is Proactieve Zorgplanning (advance care planning)?

Het gezamenlijk bespreken en vastleggen van behandelwensen en -grenzen, zodat tijdig goede en passende medische zorg gegeven kan worden. Dit gebeurt bij voorkeur door de (huis)arts of een centrale zorgverlener met wie de patiënt/cliënt een goede behandelrelatie heeft en die bekend is met de ziektegeschiedenis.

Stappen Proactieve Zorgplanning

Hieronder vind je linken naar twee stappenplannen die in het proces van proactieve zorgplanning doorlopen worden.

Klik hier voor het ACP-stappenplan voor de huisarts

Klik hier voor het ACP-stappenplan voor de verpleegkundige

Klik hier voor een korte animatie over ACP

Toolkit Proactieve Zorgplanning

Een richtlijn om proactieve zorgplanning in de praktijk of regionaal vorm te geven, met kant en klare formulieren die je kunt gebruiken of die als voorbeeld kunnen dienen voor het structureren van de zorg rond het levenseinde van een patiënt/cliënt.

De richtlijn is samengesteld door Verenso, NHG en LAEGO.

Klik hier om de toolkit te downloaden of te printen.

Klik hier voor een korte film over de implementatie van proactieve zorgplanning in het veld.

Leidraad Proactieve Zorgplanning

Deze leidraad ondersteunt zorgverleners bij het uitvoeren van proactieve zorgplanning. De leidraad is in 2020 herzien in verband met COVID-19. Beschouw de richtlijn als richtinggevend en niet als norm.

De richtlijn is samengesteld door NHG, Verenso, NVAVG, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland, experts in de palliatieve zorg en medisch adviseurs van PZNL (Palliatieve Zorg Nederland).

Klik hier om de leidraad te downloaden of te printen.

Wensenboekje Als ik nadenk over mijn laatste levensfase

Hoe bereid ik me voor? Dit boekje helpt bij het vroegtijdig bespreekbaar maken van de laatste levensfase en de wensen die iemand nog heeft. Naast schrijfruimte voor wensen, keuzes en weetjes, bevat het ook veel praktische tips en vragen die gebruikt kunnen worden bij een gesprek met bijvoorbeeld een arts.

Het boekje kan structuur, rust en inzichten bieden aan zowel de patiënt/cliënt als diens naasten en de betrokken zorgverleners.

Een gedrukt exemplaar vraagt u aan door een mail te sturen aan info@npzf.nl onder vermelding van ‘Wensenboekje’ en uw naam en adres. Wilt u meer dan één exemplaar, gebruik dan het bestelformulier.

Voor de interactieve versie klikt u hier. Deze versie is digitaal in te vullen.

Het Wensenboekje is tot stand gekomen door de Netwerken Palliatieve Zorg Twente en de RopaRun en wordt verspreid in heel Nederland.

Contact